GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: wtorek, 19-10-2021
Imieniny: Michaliny, Michała, Piotra

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

GK.6733.6.2019.EH

 

dot. Budowa i przebudowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej 15 kV, w miejscowości Idzikowice, Pągów, Pszeniczna w ramach zadania: „Przebudowa linii napowietrznej 15 kV relacji: GPZ Namysłów – Pawłowice – Lubska; odcinek stacja transformatorowa „Idzikowice” stacja transformatorowa „Pszeniczna” w miejscowościach: Idzikowice, Pągów, Pszeniczna”.

 

Adres inwestycji:  Działki nr 126/1, 132/2, 133, 137, 149, 150, 151/3, 151/4, 152, 153, 166, 167, 168/1, 168/2, 168/3, 168/4, 169, 170, 171, 172, 173, 193, 216, KM 1, obręb Idzikowice; 64 (część działki nie objęta MPZP), 65/1, 66/1, 67, 68, 69/6, 69/9, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76/1, 107, 108, 109, 111/1, 113/1, 113/2, 114, 118, 119/1, 119/2, 122, 123/4, 123/6, 123/7, 124/1, 124/2, 125, 126, 141/2, 142/1,  144/2, 184, 191, 195/1, 203, 205, 214, 227/2, KM 1, obręb Pągów; 12/2, 12/3, 12/19, 22 (część działki nie objęta MPZP), 43 (część działki nie objęta MPZP), 47, KM 2, obręb Pszeniczna, gmina Wilków.

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.).

Wójt Gminy Wilków

podaje do wiadomości, że w dniu 10 lipca 2019 r. została wydana decyzja nr GK.6733.6.2019.EH o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy  w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków / pok. nr 3, w części budynku B / od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. od 700 do 1500, w terminie 14 dni od podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości, tj. od dnia 11.07.2019 r.

 

Wójt Gminy Wilków
 mgr Bogdan Zdyb

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności