GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: wtorek, 19-10-2021
Imieniny: Michaliny, Michała, Piotra

Informacja O.T. Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa dot. Stypendiów Pomostowych na rok akademicki 2019/2020

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, iż obecnie realizowana jest XVIII edycja Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2019/2020, który skierowany jest do tegorocznych maturzystów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR, którzy zakwalifikowali się na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich uczelniach akademickich.

Kryteria, które łącznie muszą zostać spełnione przez kandydatów ubiegających się o stypendium są następujące:

  • - są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;
  • - są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
  • - mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tyś. mieszkańców;
  • - pochodzą z niezamożnych rodzin, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1688 zł brutto;
  • - osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej 90 punktów liczonych zgodnie z algorytmem załączonym do Regulaminu.

Kandydaci ubiegający się o stypendium, po przyjęciu na studia, wypełniają wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl; aplikacja jest aktywna od dnia 1 lipca do 14 sierpnia 2019 r. do godz. 16.00, następnie wydrukowany wniosek wraz z załącznikami przekazują do najbliższego pod względem zamieszkania OT KOWR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 sierpnia 2019 r.

Pełna informacja o Programie zamieszczona jest na stronach, www.fep.lodz.pl i www.stypendia-pomostowe.pl.

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności