Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: niedziela, 07-08-2022
Imieniny: Donaty, Olechny, Kajetana

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Krzyków.

Gmina Wilków                                                                     Wilków , 10.06.2011r.

ul. Wrocławska 11

46-113 Wilków

Nr sprawy : GKR.271.4.2011

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

(art. 95 ust.1 oraz art. 139 ust.3 i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn.zm).

 

     Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiającym jest Gmina Wilków , w imieniu której występuje  Wójt Gminy Pan mgr Bogdan Zdyb

ul. Wrocławska 11

46-113 Wilków

http: www.wilkow.pl

e-mail: ug@wilkow.pl

 

      Wójt Gminy Wilków   informuje, że w dniu 10.06.2011 r. zawarto umowę o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Krzyków, (ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w BZP Nr 107596-2011 z dnia 10.05.2011r.)pomiędzy: Gminą Wilków a Firmą MARPOL Ferlin Marceli Kostów 1, 46-220 Byczyna.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę zgodną z wszystkimi wymogami postawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia   i Ogłoszeniu , otrzymał maksymalną ilość punktów 100.

Przetarg nieograniczony odbył się dnia 25.05.2011r.

Szacunkowa wartość zamówienia netto:    182 649,50         

Cena wybranej oferty brutto:                       176 699,60

Oferta z najniższą ceną brutto:                   176 699,60

Oferta z najwyższą ceną brutto:                  226 903,32

 

                                                                         

 

Wójt Gminy Wilków

mgr Bogdan Zdyb

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności