GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: wtorek, 19-10-2021
Imieniny: Michaliny, Michała, Piotra

Obwieszczenie dotyczące wydania postanowienia w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

GK.6733.6.2019.EH

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym    (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) Wójt Gminy Wilków zawiadamia, że w dniu 22 lipca 2019 r. z Urzędu zostało wydane postanowienie w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr sprawy GK.6733.6.2019.EH z dnia 10 lipca 2019 r. dotyczącej: Przebudowy linii napowietrznej 15 kV relacji: GPZ Namysłów – Pawłowice - Lubska, odcinek stacja tr. ,,Idzikowice’’ – stacja tr. ,,Pszeniczna’’ wraz z odgałęzieniem  do stacji tr. ,,Pągów PGR’’ ; ,,Pągów Wieś’’ ; ,,Pągówek’’ w miejscowości Idzikowice, Pągów i Pszeniczna; Gmina Wilków.

Adres inwestycji:

  • Działki o nr 126/1, 132/2, 133, 137, 149, 150, 151/3, 151/4, 152, 153, 166, 167, 168/1, 168/2, 168/3, 168/4, 169, 170, 171, 172, 173, 193, 216 k. m. 1, obręb Idzikowice;
  • Działki o nr 64 (część działki objęta MPZP), 65/1, 66/1, 67, 68, 69/6, 69/9, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76/1, 107, 108, 109, 111/1, 113/1, 113/2, 114, 118, 119/1, 119/2, 122, 123/4, 123/6, 123/7, 124/1, 124/2, 125,126, 141/2, 142/1, 144/2, 184, 191, 195/1, 203, 205, 214, 227/2 k. m. 1, obręb Pągów.
  • Działki o nr 12/2, 12/3, 12/19, 22 (część działki objęta MPZP) 43 (część działki objęta MPZP), 47 k. m. 2, obręb Pszeniczna.

Zainteresowani w powyższej sprawie mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Wików, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków / pok. nr 3 w części budynku B / od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. od 700 do 1500 z treścią niniejszego postanowienia oraz zebranymi w tej sprawie materiałami w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

Wójt Gminy Wilków

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności