GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: czwartek, 28-10-2021
Imieniny: Narcyza, Serafina, Wioletty

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

GK.6733.8.2019.EH

dot. Budowa linii kablowych nN wraz ze stanowiskami słupowymi i oprawami oświetlenia w miejscowości Wojciechów.

Adres inwestycji:

Działki nr 386/2 i 387 KM 2 obręb Wojciechów, gmina Wilków.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

Wójt Gminy Wilków

podaje do wiadomości, że w dniu 05 września 2019 r. została wydana decyzja nr GK.6733.8.2019.EH o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w  Urzędzie Gminy  w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków / pok. nr 3, w części budynku B / od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. od 700 do 1500, w terminie 14 dni od podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości, tj. od dnia 05.09.2019 r.

Wójt Gminy Wilków
mgr Bogdan Zdyb

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności