GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: środa, 01-12-2021
Imieniny: Blanki, Edmunda, Eligiusza

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modernizacja pomieszczeń wc wraz z malowaniem Szkoły Podstawowej w Idzikowicach

Gmina Wilków                                                                 Wilków , 21.07.2011r.

ul. Wrocławska 11

46-113 Wilków

Nr sprawy : GKR.271.5.2011

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

(art. 95 ust.1 oraz art. 139 ust.3 i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn.zm).

 

     Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiającym jest Gmina Wilków , w imieniu której występuje Wójt Gminy Pan mgr Bogdan Zdyb

ul. Wrocławska 11

46-113 Wilków

http: www.wilkow.pl

e-mail: ug@wilkow.pl

 

      Wójt Gminy Wilków   informuje, że w dniu 21.07.2011 r. zawarto umowę o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na Modernizację pomieszczeń wc wraz z malowaniem Szkoły Podstawowej w Idzikowicach , (ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w BZP Nr 164884-2011 z dnia 20.06.2011r.)pomiędzy: Gminą Wilków a Firmą TOL-BUD Usługi Ogólnobudowlane Lidia Berska ul.Kościuszki 33, 63-500 Ostrzeszów.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę zgodną z wszystkimi wymogami postawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia   i Ogłoszeniu , otrzymał maksymalną ilość punktów 100.

Przetarg nieograniczony odbył się dnia 05.07.2011r.

Szacunkowa wartość zamówienia netto:    129 517,93         

Cena wybranej oferty brutto:                       151 750,01

Oferta z najniższą ceną brutto:                   151 750,01

Oferta z najwyższą ceną brutto:                  222 000,00

 

                                                                         

 

Wójt Gminy Wilków

mgr Bogdan Zdyb

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności