Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: poniedziałek, 27-06-2022
Imieniny: Cypriana, Emanueli, Władysława

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

GK.6733.9.2019.EH

Wójt Gminy Wilków, działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Budowa i przebudowa części kablowo – napowietrznej linii LPN relacji PT Wilków Namysłowski – PT Oleśnica od PT Wilków do granicy utrzymania km 117,500 linia krajowa 143 z napowietrzno – kablowej na kablową”, wszczętym w dniu 13.08.2019 r., na wniosek inwestora – firmy PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o., ul. Hoża 86 lok. 1, 00-682 Warszawa, Obszar Serwisowy Zachodni, ul. Paczkowska 26, 50-503 Wrocław w imieniu którego, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa działa Marcin Tuzim, Elbudbis Sp. z o.o., ul. Foksal 18, 00-372 Warszawa

wyznacza

stronom termin siedmiu dni do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego.

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), organ administracji ma obowiązek zapewnić stronom czynny udział w prowadzonym postępowaniu oraz umożliwić stronom przed wydaniem decyzji wypowiedzenie się w sprawie zebranego materiału dowodowego.

Zgodnie z art. 49 k.p.a zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Akta sprawy są dostępne w siedzibie tutejszego Urzędu w Referacie Gospodarki Komunalnej /pok. nr 3 w części budynku B/ od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. od 700 do 1500.

 

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności