Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: niedziela, 07-08-2022
Imieniny: Donaty, Olechny, Kajetana

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego GK.6733.9.2019.EH

Dot. „Budowa i przebudowa części kablowo – napowietrznej linii LPN relacji PT Wilków Namysłowski – PT Oleśnica od PT Wilków do granicy utrzymania km 117,500 linia krajowa 143 z napowietrzno – kablowej na kablową”.

Adres inwestycji:
Działki nr 334/1, 326, 324, 399, 320, 319, 423, 305/1, 443, 303, 422 KM 1 obręb Wojciechów, nr 31/1, 156/2, 154/1, 171 KM 1 obręb Pielgrzymowice, nr 4, 1 KM 3 obręb Bukowie, gmina Wilków.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.).

Wójt Gminy Wilków

podaje do wiadomości, że w dniu 30 października 2019 r. została wydana decyzja nr GK.6733.9.2019.EH o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy  w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków / pok. nr 3, w części budynku B / od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. od 700 do 1500, w terminie 14 dni od podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości, tj. od dnia 31.10.2019 r.

 

Wójt Gminy Wilków
Bogdan Zdyb

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności