GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: niedziela, 24-09-2023
Imieniny: Dory, Gerarda, Maryny

Zawiadomienie - IX sesja Rady Gminy w Wilkowie - 08.11.2019 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309) zwołuję IX sesję Rady Gminy w Wilkowie
na dzień 8 listopada 2019 r. (piątek) o godz. 1100
Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 3. Składanie interpelacji i zapytań radnych w formie pisemnej.
 4. Sprawozdanie Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.
 5. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.
 7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr III.18.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr III.19.2018 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilków.
 12. Wolne wnioski i pytania.
 13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.
 14. Zamknięcie obrad IX sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy w Wilkowie
Grzegorz Hubicki

Projekt i realizacja: © 2011-2023 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności