GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: czwartek, 28-10-2021
Imieniny: Narcyza, Serafina, Wioletty

OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

             Wilków, dnia 26 listopada 2019 r.

 GK.6733.10.2019.EH

 

OBWIESZCZENIE
o zebraniu materiału dowodowego w sprawie

wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Wójt Gminy Wilków, działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: ,,Budowa odcinka linii energetycznej SN i demontaż linii energetycznej SN’’ wszczętym w dniu 22.10.2019 r., na wniosek inwestora – Pana Mariusza Brodnickiego

w y z n a c z a

stronom termin siedmiu dni do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego.

            Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), organ administracji ma obowiązek zapewnić stronom czynny udział w prowadzonym postępowaniu oraz umożliwić stronom przed wydaniem decyzji wypowiedzenie się w sprawie zebranego materiału dowodowego.

Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

             Akta sprawy są dostępne w siedzibie tutejszego Urzędu w Referacie Gospodarki Komunalnej /pok. nr 3 w części budynku B/ od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. od 700 do 1500.

 

 

                                                                        Wójt Gminy Wilków

                                                                       /-/ mgr Bogdan Zdyb

 

 

 

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności