Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: piątek, 02-06-2023
Imieniny: Erazma, Marianny, Marzeny

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Wilków w 2020 roku

Wójt Gminy Wilków działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz uchwały Nr IX.67.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wilków w 2020 r. w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej adresowany do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Całość ogłoszenia dostępna w załączniku.

 

Projekt i realizacja: © 2011-2023 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności