GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: niedziela, 24-10-2021
Imieniny: Arety, Marty, Marcina

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Idzikowicach

Gmina Wilków                                                                                      Wilków, 12.07.2011r.
ul. Wrocławska 11
46-113 Wilków
GKR. 271.6.2011

 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

( art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn.zm).

1. Nazwa zamawiającego: Gmina Wilków, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na 

Modernizację oświetlenia w Szkole Podstawowej w Idzikowicach

przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego odbyło się w dniu 05.07.2011r.

(ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w BZP Nr 164994-2011, data zamieszczenia 20.06.2011).

3. Liczba otrzymanych ofert - 10, z których odrzucono 0, wykluczono 0

4. Kryteria oceny ofert:Oferowana cena- 100%

5.Wybrano następującą ofertę(Nr 8)  

Zakład Elektroinstalacyjny Henryk Czora  

Borkowice ul.Wiejska 43, 46-243 Bogacica     

 Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę zgodną z wszystkimi wymogami postawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  i Ogłoszeniu , otrzymał maksymalną ilość punktów 100. 

Cena wybranej oferty wynosi: 12 849,18 zł brutto (słownie złotych: dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć 18/100)   – uzyskując 100 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena: 100%

6.Pozostali wykonawcy  

Oferta ( Nr 1) Usługi Elektryczne Andrzej Klepacki ul. Ściegiennego 4, 48-303 Nysa

Uzyskała 72,49 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena:100%. 

Oferta ( Nr 2) Zakład Usług Instalatorstwa Elektrycznego Jerzy Pięta os. Brożka 24/1, 29-100 Włoszczowa

Uzyskała 54,42 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena:100%. 

Oferta ( Nr 3) WIBBUD Zakład Remontowo-Budowlany Władysław Kuleszka  ul. Szarych Szeregów 4/6, 45-285 Opole

Uzyskała 52,23 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena:100%. 

Oferta ( Nr 4) Usługi Elektroinstalacyjne Zygmunt Nazarkiewicz Rynek 24/3,   46-200 Kluczbork

Uzyskała 95,06 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena:100%. 

Oferta ( Nr 5) Instalatorstwo Elektryczne Robert Kucharski Osiedle 40-lecia 16/1,  46-146 Domaszowice

Uzyskała 75,58 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena:100%.

Oferta ( Nr 6) Cargo Sp. z o.o. ul. Stawowa 5, 46-100 Namysłów

Uzyskała 78,01 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena:100%.

Oferta ( Nr 7) TOL- BUD Lidia Berska Usługi Ogólnobudowlane ul. Kościuszki 33,   63-500 Ostrzeszów

Uzyskała 72,04 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena:100%.

Oferta ( Nr 9) F.U.H. EL-WORD Stanisław Siedlik Skrzyszów 161, 33-156 Skrzyszów

Uzyskała 56,56 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena:100%.

Oferta ( Nr 10) MIROTELNET Systemy Komputerowe i Telekomunikacyjneul. Stachiewicza 47/55, 31-328 Kraków

Uzyskała 42,80 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena:100%.


Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wyłonionym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 Dziękujemy Wykonawcą za złożone w niniejszym postępowaniu oferty.

 

                                                                         Wójt Gminy Wilków

                                                                         mgr Bogdan Zdyb 

 
 
Do wiadomości :

1. Strona Internetowa Urzędu Gminy w Wilkowie.

2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Wilkowie

3. Wykonawcy , którzy złożyli oferty( art.92, ust 1 wyżej cytowanej ustawy ).

4. aa 
Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności