Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: wtorek, 30-05-2023
Imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:Przewozy dzieci do szkół na terenie Gminy Wilków

Gmina Wilków                                                          Wilków , 26.07.2011r.

ul. Wrocławska 11

46-113 Wilków

Nr sprawy : GKR.271.7.2011

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

(art. 95 ust.1 oraz art. 139 ust.3 i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn.zm).

 

     Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiającym jest Gmina Wilków , w imieniu której występuje Wójt Gminy Pan mgr Bogdan Zdyb

ul. Wrocławska 11

46-113 Wilków

http: www.wilkow.pl

e-mail: ug@wilkow.pl

 

      Wójt Gminy Wilków   informuje, że w dniu 26.07.2011 r. zawarto umowę o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na Przewozy dzieci do Szkół na terenie Gminy Wilków , (ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w BZP Nr 186076-2011 z dnia 06.07.2011r.)pomiędzy: Gminą Wilków a Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Namysłowie Sp. z o.o. ul.Bohaterów Warszawy 29,               46-100 Namysłów.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę zgodną z wszystkimi wymogami postawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia   i Ogłoszeniu , otrzymał maksymalną ilość punktów 100.

Przetarg nieograniczony odbył się dnia 14.07.2011r.

Szacunkowa wartość zamówienia netto:  152 589,92         

Cena wybranej oferty brutto:                     142 274,85

Oferta z najniższą ceną brutto:                  142 274,85

Oferta z najwyższą ceną brutto:                 142 274,85

 

                                                                         

 

 

Wójt Gminy Wilków

mgr Bogdan Zdyb

Projekt i realizacja: © 2011-2023 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności