GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: środa, 24-07-2024
Imieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej w Idzikowicach - zamówienia dodatkowe

Gmina Wilków                                                                              Wilków, 01.08.2011r.
ul. Wrocławska 11
46-113 Wilków
Nr sprawy : GKR.271.6.2011

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

(art. 95 ust.1 oraz art. 139 ust.3 i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn.zm).

 

     Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiającym jest Gmina Wilków , w imieniu której występuje Wójt Gminy Pan mgr Bogdan Zdyb

ul. Wrocławska 11
46-113 Wilków
http: www.wilkow.pl
e-mail: ug@wilkow.pl

 

      Wójt Gminy Wilków   informuje, że w dniu 01.08.2011 r. zawarto umowę o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki (zamówienia dodatkowe) na Modernizację oświetlenia w Szkole Podstawowej w Idzikowicach, pomiędzy: Gminą Wilków a Zakładem Elektroinstalacyjnym Henryk Czora, Borkowice , ul.Wiejska 43,  46-243 Bogacica

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:

 Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 Uzasadnienia wyboru trybu

 Zamówienie ma charakter zamówienia dodatkowego w stosunku do udzielonego wcześniej zamówienia podstawowego, - wartość zamówienia dodatkowego nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego, - zamówienie podstawowe jest w trakcie realizacji, a zamówienie dodatkowe jest niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia, - zamówienie będzie udzielone dotychczasowemu wykonawcy z przyczyn technicznych jak i gospodarczych. Z uwagi na spełnienie powyższych przesłanek, można udzielić zamówienia z wolnej ręki w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 5 a ustawy Pzp - po negocjacjach z dotychczasowym wykonawcą.

 

Szacunkowa wartość zamówienia netto:   3 771,99     
Cena wybranej oferty brutto:                        4 344,82
Oferta z najniższą ceną brutto:                     4 344,82
Oferta z najwyższą ceną brutto:                   4 344,82

                                                                         

 

                                                       Wójt Gminy Wilków
                                                       
mgr Bogdan Zdyb

Projekt i realizacja: © 2011-2024 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności