GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: poniedziałek, 20-05-2024
Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Krystyny

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Udzielenie Gminie Wilków kredytu długoterminowego gotówkowego w kwocie 1.799.944,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wilków w 2011 roku i na spłatę wcześniej...

Gmina Wilków                                                            Wilków , 29.07.2011r.

ul. Wrocławska 11

46-113 Wilków

Nr sprawy : GKR.271.9.2011

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

(art. 95 ust.1 oraz art. 139 ust.3 i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn.zm).

 

     Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiającym jest Gmina Wilków , w imieniu której występuje Wójt Gminy Pan mgr Bogdan Zdyb

ul. Wrocławska 11

46-113 Wilków

http: www.wilkow.pl

e-mail: ug@wilkow.pl

 

      Wójt Gminy Wilków   informuje, że w dniu 29.07.2011 r. zawarto umowę o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na Udzielenie Gminie Wilków kredytu długoterminowego gotówkowego  w kwocie 1.799.944,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie  planowanego deficytu budżetu  Gminy   Wilków  w  2011  roku i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów  i pożyczek (ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w BZP Nr 197158-2011 z dnia 13.07.2011r.)pomiędzy: Gminą Wilków a Bankiem Spółdzielczym w Namysłowie ,  Plac Wolności 8, 46-100 Namysłów.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę zgodną z wszystkimi wymogami postawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia   i Ogłoszeniu , otrzymał maksymalną ilość punktów 100.

Przetarg nieograniczony odbył się dnia 21.07.2011r.

Szacunkowa wartość zamówienia netto: 600 000,00          

Cena wybranej oferty brutto:                    401 871,41 

Oferta z najniższą ceną brutto:                 401 871,41

Oferta z najwyższą ceną brutto:                534 224,27

 

                                                                         

 

 

Wójt Gminy Wilków

mgr Bogdan Zdyb

Projekt i realizacja: © 2011-2024 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności