GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: poniedziałek, 24-01-2022
Imieniny: Felicji, Roberta, Sławy

Ogłoszenie projektu „Postaw na przedsiębiorczość”

Od stycznia 2009 roku Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie rozpoczyna realizację projektu „Postaw na przedsiębiorczość”.  Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt będzie realizowany na terenie całego województwa opolskiego.
Głównym celem projektu jest wsparcie osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

Grupę docelową projektu stanowią osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem      do projektu.
W ramach projektu zaplanowano:

  • Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla grupy 40 osób. Zakres tematyczny szkolenia obejmie zagadnienia takie jak formalno-prawne zasady rozpoczynania działalności gospodarczej, zasady planowania finansowego, biznes plan, reklama i marketing. Indywidualne usługi doradcze odpowiadać będą indywidualnym potrzebom każdego z uczestników – jednym z elementów będzie pomoc w opracowaniu i przygotowaniu stosownych wniosków.
  • Wsparcie finansowe – jednorazowa dotacja inwestycyjna w wysokości maksymalnie 40 000 PLN. Pomoc w postaci tych środków będzie udzielona 30 uczestnikom projektu, którzy w trakcie korzystania ze wsparcia szkoleniowo-doradczego zarejestrują działalność gospodarczą, a ich wnioski o przyznanie dotacji uzyskają pozytywną i wysoką ocenę Komisji Oceny Wniosków.
  • Wsparcie pomostowe. Udzielane w formie indywidualnej pomocy doradczej o charakterze specjalistycznym oraz finansowego wsparcia pomostowego (comiesięczne transze w wysokości 700 zł przez okres 6 miesięcy).

Termin realizacji: od 01.01.2009 r. do 30.09.2010 r.

Koszt realizacji projektu: 1.723.250 zł.

Rekrutacja  chętnych do wzięcia udziału w projekcie rozpoczyna się

23.01.2009r. i potrwa do 02.02.2009 r.

Wszelkie informacje na temat Projektu  można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Namysłowie :

pok. Nr 6 – Biuro projektu czynne od poniedziałku do piątku w godz. 15.30-19.30

lub telefonicznie : 506 026 287

 adres strony: www.poklnamyslow.pl

adres e-mail  aktywne@pupnamyslow.pl

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności