GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: poniedziałek, 20-05-2024
Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Krystyny

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Krzyków -zamówienia dodatkowe.

Gmina Wilków                                                                  Wilków , 08.08.2011r.

ul. Wrocławska 11

46-113 Wilków

Nr sprawy : GKR.271.4.2011

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

(art. 95 ust.1 oraz art. 139 ust.3 i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn.zm).

 

     Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiającym jest Gmina Wilków , w imieniu której występuje Wójt Gminy Pan mgr Bogdan Zdyb

ul. Wrocławska 11

46-113 Wilków

http: www.wilkow.pl

e-mail: ug@wilkow.pl

 

      Wójt Gminy Wilków   informuje, że w dniu 08.08.2011 r. zawarto umowę o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki (zamówienia dodatkowe) na Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów ornych w miejscowości Krzyków, pomiędzy: Gminą Wilków a Firmą MARPOL Ferlin Marceli Kostów 1, 46-220 Byczyna

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:

 Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 Uzasadnienia wyboru trybu

 Zamówienie ma charakter zamówienia dodatkowego w stosunku do udzielonego wcześniej zamówienia podstawowego, - wartość zamówienia dodatkowego nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego, - zamówienie podstawowe jest w trakcie realizacji, a zamówienie dodatkowe jest niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia, - zamówienie będzie udzielone dotychczasowemu wykonawcy z przyczyn technicznych jak i gospodarczych. Z uwagi na spełnienie powyższych przesłanek, można udzielić zamówienia z wolnej ręki w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 5 a ustawy Pzp - po negocjacjach z dotychczasowym wykonawcą.

 

 

Szacunkowa wartość zamówienia netto:    29 054,03   

Cena wybranej oferty brutto:                      17 959,01

Oferta z najniższą ceną brutto:                   17 959,01

Oferta z najwyższą ceną brutto:                  17 959,01

                                                                         

 

                                                     

 

 

Wójt Gminy Wilków

mgr Bogdan Zdyb

Projekt i realizacja: © 2011-2024 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności