Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: poniedziałek, 27-06-2022
Imieniny: Cypriana, Emanueli, Władysława

Powszechny Spis Rolny 2010

plakat2.jpeg

Zbliża się Spis Rolny 2010

 

 

Od 1 września do 31 października 2010r. w Polsce odbędzie się Powszechny Spis Rolny. Będzie to pierwszy spis realizowany od czasu przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej i jednocześnie pierwszy przeprowadzany w tym samym czasie i zakresie
we wszystkich 27 państwach UE.

Podstawowe pytania zawarte w formularzach są jednakowe we wszystkich krajach członkowskich. Zbierane informacje wg stanu na dzień 30 czerwca 2010r. będą dotyczyły:

·           prowadzenia działalności rolniczej,

·           użytkowania gruntów,

·           powierzchni zasiewów,

·           pogłowia zwierząt gospodarskich,

·           ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych,

oraz informacji z 12 miesięcy poprzedzających dzień 30 czerwca br.

·           struktury dochodów gospodarstwa domowego,

·      prowadzenia działalności innej niż rolnicza bezpośrednio związanej
z gospodarstwem rolnym,

·           aktywności ekonomicznej,

·           zużycia nawozów mineralnych, wapniowych.

Uzyskamy dzięki temu wiarygodny obraz europejskiej wsi co pomoże w kreowaniu polityki rolnej zarówno na poziomie Unii, krajowym czy regionalnym.

Celem spisu jest weryfikacja i aktualizacja polskiej wsi, a następnie analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie od ostatniego spisu, w tym przemian po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Spisem zostaną objęte gospodarstwa rolne osób fizycznych i prawnych oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej.

Wykorzystane będą nowoczesne i efektywne technologie informatyczne,
a mianowicie elektroniczne rejestratory danych, telefon czy internet umożliwiający respondentom dokonanie samodzielnego spisania się. Formularz taki będzie można wypełniać etapami i po zapisaniu wypełnionej części powracać do niego w ciągu 14 dni od pierwszego zalogowania się. W szczególny sposób zachęcamy rolników do przeprowadzenia spisu drogą internetową tzw. samospisu, który będzie można dokonać w terminie od 1 września do 17 października br. o dowolnej porze aby nie kolidowało to z pracami w gospodarstwie rolnym. W takim przypadku rachmistrz będzie zwolniony z wizyty w danym gospodarstwie.

Formularz spisowy został poszerzony o dodatkowy moduł – „Straty powodziowe” dla gospodarstw położonych na terenach dotkniętych powodzią. Obejmuje on zestaw prostych pytań o stratach w gospodarstwach rolnych.

Wszystkie dane indywidualne uzyskane w czasie spisu są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Zostaną one wykorzystane tylko i wyłącznie do zbiorczych opracowań statystycznych. W/w dane zachowają swoją ważność i aktualność przez kolejne 10 lat. Na ich podstawie mogą być pozyskiwane unijne dotacje jak również planowana będzie przyszła polityka rolna.

 

 

 

Podstawa prawna:

·         Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1166/2008 z 19 listopada 2008r. oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 (Dz.U. UE nr L 321 z dnia 1 grudnia 2008r.),

·         Ustawa z dnia 17 lipca 2009r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2010 r. (Dz.U. nr 126,z dnia
10 sierpnia 2009r., poz.1040).

 

Załączniki :


  1. PDFulotka spis rolny2.pdf
  2. PDFUlotka_samospis_2.pdf
  3. PDFulotka_ogolnoinformacyjna.pdf
Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności