GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: poniedziałek, 25-10-2021
Imieniny: Ingi, Maurycego, Sambora

Zawiadomienie - XLI sesja Rady Gminy w Wilkowie - 14 października 2010r.

ZAWIADOMIENIE  

  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
zwołuję XLI sesję Rady Gminy w Wilkowie
na dzień 14 października 2010 r. (czwartek) o godz. 1200
w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16.
 

           Porządek obrad sesji przedstawia się następująco: 

1.       Otwarcie sesji. 

2.      Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy. 

3.      Interpelacje radnych. 

4.      Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilków za pierwsze półrocze 2010r., w tym przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Rachunkowej w Opolu na temat opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wilków za pierwsze półrocze 2010r. 

5.      Informacja dotycząca funkcjonowania oświaty na terenie Gminy Wilków w roku szkolnym 2009/2010. 

6.      Podjęcie uchwał w sprawie: 

1)      zmian w budżecie gminy Wilków na 2010 rok; 

2)    wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wilków; 

3)     bezprzetargowego zbycia nieruchomości położonej w Wilkowie stanowiącej własność Gminy Wilków. 

7.      Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania uchwał Rady Gminy. 

8.     Odpowiedzi na zgłoszone w pkt 3 interpelacje radnych. 

9.      Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie. 

10. Zapytania i wolne wnioski. 

11.   Zamknięcie obrad XLI sesji Rady Gminy. 

 

                                                                                                                    Przewodniczący
Rady Gminy w Wilkowie
Zygmunt Pniewski

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności