GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: środa, 01-12-2021
Imieniny: Blanki, Edmunda, Eligiusza

Zawiadomienie - XLII sesja Rady Gminy w Wilkowie - na dzień 12 listopada 2010 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję XLII sesję Rady Gminy w Wilkowie na dzień 12 listopada 2010 r. (piątek) o godz. 1300.
Sesja odbędzie się w Bogacicy, ul. Plac Targowy 1.

 

           Porządek obrad sesji przedstawia się następująco:

 

1.       Otwarcie sesji. 

2.      Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

3.      Interpelacje radnych.

4.      Podjęcie uchwał w sprawie:

1)      zmian w budżecie gminy Wilków na 2010 rok;

2)     określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wilków na 2011 rok;

3)     udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Namysłowie
w 2010 roku;

4)     uchwalenia Programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011;

5)     wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości, położonej w Bukowiu stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy
w Opolu;

6)      wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Wilkowie, stanowiącej własność Gminy Wilków.

5.      Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.

6.       Sprawozdanie z działalności Rady Gminy w Wilkowie za okres kadencji 2006-2010.

7.      Odpowiedzi na zgłoszone w pkt 3 interpelacje radnych.

8.     Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.

9.      Zapytania i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad XLII sesji Rady Gminy.

 
Przewodniczący

Rady Gminy w Wilkowie

Zygmunt Pniewski

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności