GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: sobota, 15-06-2024
Imieniny: Jolanty, Lotara, Wita

Zawiadomienie - I sesja Rady Gminy w Wilkowie - na dzień 2 grudnia 2010r.

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
zwołuję I sesję Rady Gminy w Wilkowie
na dzień 2 grudnia 2010 r. (czwartek) o godz. 1200.
Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16.

    

Porządek obrad sesji przedstawia się następująco:

 
Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnym Rady Gminy w Wilkowie.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Gminy w Wilkowie.

3. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy w Wilkowie, w tym:

1)      powołanie Komisji Skrutacyjnej,

2)      zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy,

3)      wystąpienia kandydatów,

4)    przeprowadzenie głosowania tajnego,

5)     ogłoszenie wyników głosowania,

6)    podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.

4. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego Seniora.

5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Wilkowie w tym:

1)       powołanie Komisji Skrutacyjnej,

2)     zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,

3)     wystąpienia kandydatów,

4)    przeprowadzenie głosowania tajnego,

5)     ogłoszenie wyników głosowania,

6)    podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

 6. Zapytania i wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad I Sesji Rady Gminy.

 
 

                                                                                                                    Przewodniczący

Rady Gminy w Wilkowie

Zygmunt Pniewski

Projekt i realizacja: © 2011-2024 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności