GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: piątek, 22-10-2021
Imieniny: Haliszki, Lody, Przybysława

Apel do właścicieli psów

Już od tysiącleci ludzie korzystają z psich talentów i psiej wierności. Czworonogi pełnią rolę pasterzy, tropicieli, dozorców, obrońców, przewodników, opiekunów dzieci. Jedne psy mają naturę opiekuńczą, są spokojne i mało ruchliwe; inne potrzebują dużo ruchu. Nie wszyscy jednak ludzie należycie troszczą się o swoich czworonożnych przyjaciół. Często zapominają o ich istnieniu i o właściwym traktowaniu. Dlatego też przypomina się, że osoby utrzymujące zwierzęta domowe, a przede wszystkim psy są zobowiązane do zachowania biezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciązliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt tj. :

 • wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne – w  kaganiec,
 • prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu – w  nałożonym kagańcu,
 • systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie i okazywanie na żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych, straży miejskiej zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu,
 • uzyskanie zezwolenia wójta na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną,
 • stały i skuteczny dozór,
 • niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej,
 • niewprowadzanie zwierząt na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk oraz na tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał Rady Gminy,
 • natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta,
 • niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju,
 • zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych do tego przeznaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne,
 • zwolnienie psów ze smyczy na terenie prywatnym może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.

Zgodnie z uchwałą Nr XXVII/128/06 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Wilków, wszystkie psy przebywające w granicach administracyjnych gminy, których własciciele nie stosują się do powyższych wymagań, zostaną wyłapane.

Termin okresowego wyłapywania, granice terenu, na którym będą one wyłapywane, adres schroniska, w którym zostaną umieszczone oraz podmiot wykonujacy wyłapywanie będzie każdorazowo podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na 21 dni przed planowanym termninem rozpoczęcia wyłapywania.