GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: sobota, 15-06-2024
Imieniny: Jolanty, Lotara, Wita

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych od 6 do 20 grudnia 2010r.

NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

 

Wójt Gminy Wilków – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań,  który odbędzie się w dniach od 01 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.

 
 
I. WYMAGANIA
 

1) osoba pełnoletnia, sprawna fizycznie, korzystająca z pełni praw publicznych i nie karana za przestępstwa popełnione umyślne (w tym przestępstwa skarbowe)

2) co najmniej średnie wykształcenie

3) znajomość obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS

4) praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych

5) komunikatywność i umiejętności interpersonalne- uprzejmość, cierpliwość, łatwość nawiązywania kontaktów i wzbudzania zaufania wśród osób, z którymi będą przeprowadzane wywiady

6) obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy

7) zamieszkanie, praca , nauka na terenie gminy Wilków

8) dyspozycyjność – praca trwa ponad 3 miesiące

 

 

Obowiązki kandydata na  rachmistrza spisowego:
• kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w całym szkoleniu, w trakcie którego zostanie zapoznany z obsługą przenośnego urządzenia elektronicznego typu hand – held oraz z działaniem aplikacji do wypełniania formularza spisowego;
• tylko osoba, która podczas egzaminu kończącego szkolenie wykaże się dostateczną wiedzą, zostanie zakwalifikowana na rachmistrza spisowego.
Rachmistrze spisowi powoływani są przez dyrektora urzędu statystycznego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej.

 

 

II. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06 grudnia do 20 grudnia 2010 r.

 
 
III. WYMAGANE DOKUMENTY

1) Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem: -imienia i nazwiska -adresu zamieszkania -telefon, adres –email -data urodzenia -miejsce zatrudnienia – nazwa i adres zakładu pracy -w przypadku pobierania renty lub emerytury – numer emerytury lub renty -w przypadku braku pracy – określenie bezrobotny,

2) dokument poświadczający wykształcenie,

3) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),

5)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

 

IV. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 
 
Urząd Gminy Wilków
 
Ul. Wrocławska 11

 

Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 r.”

 Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą nie kompletne nie będą rozpatrywane.

 

 

GMINNY KOMISARZ SPISOWY

Projekt i realizacja: © 2011-2024 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności