GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: sobota, 15-06-2024
Imieniny: Jolanty, Lotara, Wita

Zawiadomienie - II sesja Rady Gminy w Wilkowie - na dzień 13 grudnia 2010r.

ZAWIADOMIENIE

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję II sesję Rady Gminy w Wilkowie
na dzień 13 grudnia 2010 r. (poniedziałek) o godz. 1400.
Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16.
    
Porządek obrad sesji przedstawia się następująco:
 
 
1. Otwarcie sesji.

2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójtowi Gminy Wilków.

3. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Wilków.
4. Interpelacje radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)       powołania Komisji Rewizyjnej,

2)    powołania Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego,

3)     powołania Komisji ds. Oświaty i Problemów Społecznych,

4)    zmian w budżecie gminy Wilków na 2010r.,

6. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt 3 interpelacje radnych.

7. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.

8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad II sesji Rady Gminy.
 
 

Przewodnicząca

Rady Gminy w Wilkowie

mgr Irena Marszałek

 
Projekt i realizacja: © 2011-2024 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności