GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: czwartek, 28-10-2021
Imieniny: Narcyza, Serafina, Wioletty

Zawiadomienie - XVII sesja Rady Gminy w Wilkowie - 26 lipca 2012 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
zwołuję XVII sesję Rady Gminy w Wilkowie
na dzień 26 lipca 2012 r. (czwartek) o godz. 1300.
Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16.

 

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

3.      Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.

4.      Interpelacje radnych.

5.      Podjęcie uchwał w sprawie:

1)      o zmianie uchwały Nr XII/90/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia
2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2012 rok;

2)     wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej
 w Wilkowie stanowiącej własność Gminy Wilków,

3)     wyrażenia zgody na  bezprzetargowe zawarcie umów dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

6.   Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 4 interpelacje radnych.

7.  Zapytania i wolne wnioski.

8.  Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.

9. Zamknięcie obrad  XVII  sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Kowalczyk

                            

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności