GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: wtorek, 19-10-2021
Imieniny: Michaliny, Michała, Piotra

Komunikat Wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa w Opolu o zwalczaniu mszyc na plantacjach zbóż w okresie jesiennym

 

KOMUNIKAT  z  dnia  9.10. 2012 r.

O ZWALCZANIU MSZYC NA PLANTACJACH ZBÓŻ W OKRESIE JESIENNYM

Na plantacje zbóż ozimych nalatują mszyce żerujące na zbożach. Nalotom sprzyjają panujące obecnie warunki: ze słoneczną pogodą, brakiem opadów atmosferycznych i silnych wiatrów. Poza mechanicznym uszkadzaniem i osłabianiem młodych roślin zbożowych, wywoływanym wysysaniem z nich soków, mszyce mogą także przenosić groźne choroby wirusowe, zwłaszcza żółtą karłowatość jęczmienia, wywoływaną przez wirus BYDV. W celu niedopuszczenia do porażenia plantacji chorobami wirusowymi, należy niezwłocznie po stwierdzeniu nalotu mszyc przeprowadzić oprysk owadobójczy.

W przypadku przedłużających się nalotów  może zaistnieć potrzeba powtórzenia zabiegu. Ustalenie dokładnego terminu oprysku wymaga od rolnika prowadzenia regularnej i dokładnej lustracji upraw, najbardziej jednak zalecane jest monitorowanie plantacji z wykorzystaniem żółtych naczyń.

UWAGA! Szczególną uwagę należy zwrócić na plantacje zlokalizowane w pobliżu ściernisk z samosiewami zbóż, upraw kukurydzy oraz trawiastych nieużytków, stamtąd bowiem mszyce przelatują na uprawy zbóż ozimych w poszukiwaniu atrakcyjniejszego pokarmu.

            Środki ochrony roślin:

            Do zabiegów zwalczania danego organizmu szkodliwego można stosować tylko środki ochrony roślin dopuszczone
do stosowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szczegółowe informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych
do stosowania w Polsce są dostępne na stronie internetowej: www.minrol.gov.pl < Informacje Branżowe < Produkcja Roślinna < Ochrona Roślin.

            Uwagi:

Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin, są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od wykonania zabiegu.

Chemiczne środki ochrony roślin należy stosować zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP oraz instrukcją-etykietą  znajdującą się na każdym opakowaniu.

Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej mogą być wykonywane przez osoby, które posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwacza. Środki ochrony roślin należy stosować tylko sprzętem sprawnym technicznie.

Kierownik: Ryszard Tomczyk

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności