GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: sobota, 23-10-2021
Imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna

Zawiadomienie - XIX sesja Rady Gminy w Wilkowie - 30 października 2012 r.

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
zwołuję XIX sesję Rady Gminy w Wilkowie
na dzień  30 października 2012 r. (wtorek) o godz. 1300.
Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16.

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Informacja o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) o zmianie uchwały Nr XII/90/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2012 rok;
  2) o zmianie uchwały Nr XII/89/11 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  3) o zmianie uchwały Nr XIV/105/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przekazania Policji środków finansowych ze środków stanowiących dochody własne Gminy Wilków z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby,
  4) w sprawie zgłoszenia kandydata Gminy Wilków do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Namysłowie,
  5) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
  6) wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umów dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

8. Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 4 interpelacje radnych.

9. Zapytania i wolne wnioski,
     w  tym:

-  rozstrzygnięcie zgłoszonego wniosku o sprawdzenie prawidłowości prowadzonego  postępowania w sprawie odtworzenia rowu melioracyjnego w obowiązujących granicach geodezyjnych.

10.  Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.

11.  Zamknięcie obrad  XIX  sesji Rady Gminy.                 

 

 

Przewodniczący  Rady  Gminy

                                                                                                             Wiesław Kowalczyk

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności