GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: czwartek, 28-10-2021
Imieniny: Narcyza, Serafina, Wioletty

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu aktu prawa miejscowego: „Program współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”.

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu aktu prawa miejscowego:
„Program współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”.

Działając na podstawie art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy w Wilkowie Nr XL/243/10 z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz. Woj. Opolsk. Nr 109 poz. 1186)

przekładam do konsultacji społecznej

projekt aktu prawa miejscowego „Program współpracy Gminy Wilków organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”. Mając powyższe na względzie proszę organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy o wypowiedzenie się w sprawie przedstawionego projektu aktu prawa miejscowego na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia jego doręczenia.

Wypełniony formularz wniosku do konsultacji projektu akta prawa - Programu należy przesłać na adres: Urząd Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków lub dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy w Wilkowie (sekretariat bud. A pokój nr 9).

Z poważaniem

                       Wójt Gminy Wilków

Bogdan Zdyb

                   

Załączniki:


Pliki do pobrania:

  1. Projekt „Programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”.
  2. Wniosek do konsultacji projektu aktu prawa.
  3. Uchwała Nr XL/243/10 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności