GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: niedziela, 17-10-2021
Imieniny: Antonii, Ignacego, Wiktora

WAŻNE JAK POWIATOWE

WAŻNE JAK POWIATOWE

Drogi polne mają znaczenie przede wszystkim gospodarcze i wykorzystywane  są najczęściej do transportu płodów rolnych , jak i dojazdu do pól uprawnych. Wszystko to jednak nie zmienia faktu, że są tak samo ważne i potrzebne jak drogi gminne czy powiatowe.

 

W związku z tym w ramach corocznie prowadzonych prac związanych z modernizacją dróg dojazdowych prowadzących do gruntów ornych wyremontowano w ostatnim okresie przez Gminę Wilków drogi transportu rolnego w Pągowie, Bukowiu, Idzikowicach, Krzykowie a teraz zakończył się remont  drogi transportu rolnego w Wojciechowie. Prace polegały na mechanicznym profilowaniu oraz wyrównywaniu nawierzchni drogi. Wykonano niezbędną  dosypkę i utwardzenie nawierzchni kruszywem kamiennym. Łączna długość wyremontowanego odcinka wynosi ok. 1,5 km Całkowity koszt wyremontowania drogi łączącej Wojciechów z  drogą  Bukowie - Pągów oraz z Kolonią Wojciechowską szacowany jest na kwotę ok. 50 tys. zł. , z czego 14 tys. pochodziło   z funduszu sołeckiego, a resztę sumy Wójt Gminy Wilków pozyskał ze środków zewnętrznych.

 ---przyznane nam środki w ramach funduszu sołeckiego są kroplą w morzu potrzeb naszej miejscowości, ale dzięki mojej  dobrej współpracy z panem Bogdanem Zdybem Wójtem Wilkowa udaje nam się te środki wydawać tak, żeby jak najlepiej służyły mieszkańcom Wojciechowa. Jednocześnie pragnę podziękować Panu Wójtowi w imieniu własnym, jak   i mieszkańców Wojciechowa za przeprowadzenie modernizacji tego odcinka drogi.

 --- podkreśla - Urszula Sulima Sołtys Wojciechowa.

 

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności