GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: czwartek, 23-09-2021
Imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli

OBCHODY 11 LISTOPADA W WILKOWIE

,,Pieśń - Czyn – Wspomnienie – To jedno- Polska”

 - 11 Listopada w Wilkowie.

IMG_0978.jpeg IMG_0988.jpeg IMG_1006.jpeg IMG_1010.jpeg IMG_1014.jpeg

Pytać o Ojczyznę – to pytać o drzewo, ptaka, łąki, miasta i ludzi. Walczyć   o wolność to zdobywać dla siebie i innych – promyk słońca, kroplę deszczu, pierwszą gwiazdkę na Wigilię. Kochać kraj rodzinny to wstać rano, modlić się, płakać i śmiać, a kiedy przyjdzie czas, czas próby i rachunku, nie żałować krwi, potu i serca. Mieć nadzieję to z odwagą mówić o tym, co boli, czego żal, co kochasz, co tracisz, co myślisz…

Z okazji Święta Odzyskania Niepodległości 11 Listopada w wilkowskim Kościele Parafialnym  p.w. św. Mikołaja  o godz.12:00 rozpoczęła się msza święta celebrowana przez ks. proboszcza Marka Górdziałka. Święto Odzyskania Niepodległość to najważniejsze polskie święto narodowe związane z odzyskaniem w 1918 roku, po 123 latach zaborów, niepodległości.

    Jak w całej Polsce tak i w Wilkowie w niedzielę 11 listopada obchodzono to święto. W tym dniu młodzież z gimnazjum przedstawiała piękną akademię z okazji 94 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Nosiła ona tytuł ,,Pieśń - Czyn – Wspomnienie – To jedno - Polska”. Przedstawienie rozpoczęło się  kujawiakiem i recytacją  perfekcyjnie opanowanych przez młodych „aktorów” ról. Uczniowie w podniosłym tonie i nastroju prezentowali poezję patriotyczną  a narratorzy opowiadali historię Polski.  Występ zawierał także popisy wokalne gimnazjalnego zespołu „Debeściaki”.

Kolejnym etapem przedstawienia była ,,Droga Krzyżowa  Ojczyzny”. Dopełnieniem całości - obrazy oraz animowana historia Polski zaprezentowana na dużym ekranie. Uczniowie we wspaniałym montażu słowno- muzycznym  udowodnili, że nadszedł nowy wiek. Zmienia się świat, Europa i Polska. Pokazali, że są odpowiedzialni za losy kraju i świata, za losy swoje i swoich bliskich. Wiedzą, że dzięki swoim przodkom mogą w pełni docenić wolność i niepodległość Ojczyzny. Są wdzięczni za spokojne domy, za spokojne sny, pamiętają o wielkim darze jaki złożyli na ołtarzu Ojczyzny i wierzą, że dzięki nauce, praca, poświęceniu będą chcieli spłacić choćby część długu.. Nie możemy i nie chcemy zapomnieć o Powstaniu Styczniowym, Listopadowym i Wielkopolskim, o wojnach światowych, o roku 1956, nie zapominamy roku 1970 i 1980, stanu wojennego i okrągłego stołu. Pamiętamy   i obiecujemy pamiętać zawsze.

Po wspaniałym występie wilkowskich gimnazjalistów Wójt Gminy Wilków Bogdan Zdyb  uhonorował kombatanta Pana Józefa Południaka z Idzikowic, który zaszczycił swoją obecnością zebranych. Następnie Wójt  podziękował za wspaniałe doznania artystyczne Dyrektorowi Gimnazjum Romanowi Półrolniczakowi, przygotowującym akademię nauczycielom – Małgorzacie Jagiele i Piotrowi Majewskiemu oraz biorącym udział               w spektaklu uczniom a także kś. proboszczowi Markowi Górdziałkowi za celebrowanie mszy,  dyrektorom placówek oświatowych,  radnym, sołtysom, pocztom sztandarowym z OSP   w Wilkowie,  a przede wszystkim mieszkańcom Wilkowa za liczne przybycie na mszę św.  Następnie w swoim przemówieniu Wójt przypomniał, że 11 listopada to dzień Święta Narodowego, dzień radości z odzyskania umiłowanej Ojczyzny, to dzień w którym Naród powstał z kolan, to dzień powrotu nadziei Polaków. Na ten dzień czekały pokolenia.  Walczmy zatem o  Polskę uczciwą, sprawiedliwą i dbającą o tych co sami sobie w życiu poradzić nie mogą. Służmy jeden drugiemu, czyńmy bliźniemu tak jak byśmy chcieli aby nam czyniono”.

   Następnym punktem obchodów Święta 11 listopada był przemarsz uczestników uroczystości w ustalonym szyku w asyście pocztu sztandarowego z OSP Wilków z kościoła p.w. Św. Mikołaja w Wilkowie pod Pomnik Pamięci Polaków Pomordowanych na Kresach Południowo-Wschodnich II RP. Pod pomnikiem młodzież gimnazjalna zapaliła symboliczne znicze a delegacje ( samorządowców, pedagogów, strażaków) złożyły kwiaty. Pan Zbigniew  Maliński w swoim krótkim okolicznościowym przemówieniu pod pomnikiem zwrócił się głównie do młodzieży: dziś miarą patriotyzmu nie musi być danina krwi i młodego życia, lecz dobra praca, nauka i zachowanie, poszanowanie mienia wspólnego, przyrody, wywieszenie flagi, zapalenie znicza na grobach poległych a także pamięć o tych, którzy zginęli.

 

 Uroczystości pod pomnikiem swoim występem uświetnił zespół „Wilkowianie”, który odśpiewał pieśni patriotyczne.

       Na zakończenie uroczystości raz jeszcze głos zabrał Bogdan Zdyb Wójt Gminy, dziękując mieszkańcom za wzięcie udziału w tej patriotycznej uroczystości. Jednocześnie prezentując pamiątkową tablicę, ustawioną przy Pomniku Pamięci Polaków Pomordowanych na Kresach Południowo-Wschodnich II RP  i podziękował panu Mieczysławowi Szczepaniakowi za osobiste zaangażowanie w wykonanie tablicy przedstawiającej mapę miejscowości, z których przybyli po II Wojnie Światowej do Gminy Wilków pierwsi jej powojenni mieszkańcy.

 Pomysł na wykonanie i ustawienie tej tablicy obok pomnika upamiętniającego Pamięci Polaków Pomordowanych na Kresach Południowo-Wschodnich II RP narodził się z potrzeby chwili. A właściwie z rozmów ze starszymi mieszkańcami naszej Gminy, którzy często z nostalgią w głosie wspominają swoje czasy młodości jak również rodzinne miejscowości pozostawione na Kresach Południowo-Wschodnich II RP. Jednocześnie, korzystając z okazji, pragnę podziękować panu Bogdanowi Zdybowi, pani Irenie Wagner- Cichosz,  panu Janowi Klim, panu Krzysztofowi Baranowskiemu, panu Tomaszowi Jażwie, panu Rafalowi Staszczysznowi, panu Zbigniewowi Malińskiemu, panu Krzysztofowi Brzeżniakowi a także pani Monice Markowskiej, którzy społecznie przyczynili się do powstania tej pamiątkowej tablicy. - powiedział pan Mieczysław Szczepaniak.

Małgorzata Jagieła

Natalia Sinkowska – z Publicznego Gimnazjum w Wilkowie

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności