Z uwagi na ogłoszony stan epidemii, w trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców, Wójt Gminy Wilków prosi o nie korzystanie z obiektów  rekreacyjnych i sportowych tj.: boisk, placów zabaw, kortów, siłowni zewnętrznych.

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: poniedziałek, 01-06-2020
Imieniny: Gracji, Jakuba, Konrada

Zmiany w przepisach meldunkowych od 1 stycznia 2013 r.

ZMIANY W PRZEPISACH MELDUNKOWYCH OD 1 STYCZNIA 2013 r.

           W związku z wejściem - 31 grudnia 2012 r.  - w życie ustawy  z  7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1407), na mocy której wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego obejmujących m.in.:

         - wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu;

         - odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania wojskowego dokumentu osobistego;

         -  wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu  w organie ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy;

          -  wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji karnych dla obywateli polskich, obywateli UE,  obywateli państw EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji  Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego;      

          - zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli UE,  obywateli państw EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji  Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy;        

         -  likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;        

         -   likwidację obowiązków właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy do weryfikowania wypełniania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników;

Projekt i realizacja: © 2011-2020 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności