GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: środa, 08-12-2021
Imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza

Ogłoszenie o rokowaniach


O G Ł O S Z E N I E

o rokowaniach

1. Przedmiotem rokowań jest  nieruchomość   niezabudowana wolna od jakichkolwiek  obciążeń, obejmująca teren niezagospodarowany, porośnięty trawą i drzewostanem  z samosiewu do niwelacji i uporządkowania,  położona przy drodze powiatowej Pągów-Wojciechów stanowiąca własność Gminy Wilków.

    Nieruchomość obejmuje działkę nr 40 km.2 o powierzchni 1,3500 ha, zapisaną w księdze  wieczystej KW OP1U/00082092/9.

  -  Cena wywoławcza 62.775,-zł + 23% VAT

  -  Kwota zaliczki 8.000 zł

2. W dniu 14.12.2012 r. odbył się I przetarg ustny, w dniu 15.02.2013 r. odbył się II przetarg ustny, nie wyłoniono nabywcy.

3. Zgłoszenia pisemne udziału w rokowaniach należy składać w terminie do 8 kwietnia 2013 r.  w pokoju nr 3,  budynku B Urzędu Gminy w Wilkowie

Rokowania  zostaną  przeprowadzone  w  Urzędzie  Gminy  w  Wilkowie

 w  dniu  11 kwietnia 2013 r.  o  godz.1000

4.Zgłoszenie dla swej ważności powinno zawierać:

a)    imię, nazwisko i adres oferenta, albo nazwę lub firmę oraz siedzibę dla osoby prawnej

b)    datę   sporządzenia zgłoszenia,

c)    oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń

d)    proponowaną cenę nabycia nieruchomości oraz sposób zapłaty

e)    dowód wpłaty zaliczki

5.W rokowaniach mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne pod warunkiem złożenia   prawidłowego  zgłoszenia oraz wpłaty  zaliczki. Zaliczkę  należy wpłacić  przed złożeniem oferty na konto Urzędu   Gminy BS Wilków  40 8890 1037 0012  0333 2002 0007.

   Osobie, której zgłoszenie zostanie  wybrane, zaliczka  będzie zaliczona na poczet ceny   nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom zaliczki zostaną zwrócone.  Zaliczka nie  podlega   zwrotowi w razie  uchylenia się uczestnika    rokowań, którego zgłoszenie zostało   wybrane, od zawarcia aktu notarialnego.

 

6.Do ceny nieruchomości zostanie doliczony koszt dokumentacji do sprzedaży kwota 246zł      oraz koszt ogłoszeń prasowych. Koszt sporządzenia aktu notarialnego obciąża   nabywcę.

7.Cena sprzedaży nieruchomości nie może być rozłożona na raty.

8.Wójt Gminy Wilków może zamknąć rokowania bez wybrania nabywcy nieruchomości.

9.Wszelkie informacje dotyczące nieruchomości uzyskać można w pokoju nr 3,
     budynku B Urzędu Gminy w Wilkowie, telefon  77/4195514 wew.24.                                                                                                     

 

Wilków, dnia 26.02.2013 r.

            1. Regulamin

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności