GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: sobota, 23-10-2021
Imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim-budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_01.jpeg

GKR.271.2.2013r.                                                                              

Wilków, 17.04.2013r.

           

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

( art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych    Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn.zm).

1.  Nazwa Zamawiającego: Gmina Wilków, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków

2.  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim-budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków

przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego odbyło się w dniu 11.04.2013r.

(ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w BZP Nr 46309-2013, data zamieszczenia 27.03.2013r.).

3. Liczba otrzymanych ofert - 7, z których odrzucono 0, wykluczono 0

4.  Kryteria oceny ofert: Oferowana cena- 100%

5.Wybrano następującą ofertę Oferta (Nr 4)

KONSORCJUM FIRM:                  

 ENERGY INVESTORS GROUP S.A.

UL.WIEJSKA 12,00-490 WARSZAWA

ENERGY INVESTORS SP. Z O.O.

UL.WIEJSKA 12,00-490 WARSZAWA

 Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę zgodną  z wszystkimi wymogami postawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  i Ogłoszeniu , otrzymał maksymalną ilość punktów 100.

Cena wybranej oferty wynosi:  6 168 282,36 zł brutto (słownie: sześć milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote 36/100)– uzyskując 100 punktów  w ramach zastosowanego kryterium cena: 100% .

6.Pozostali wykonawcy

Oferta (Nr 1) ZAKŁAD ROBÓT INŻYNIERYJNYCH PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWYCH MIECZYSŁAW SZCZECHOWIAK UL. KONIŃSKA 28,                       62-045 PNIEWY

Uzyskała 41,79   punktów w ramach zastosowanego kryterium cena:100%.

Oferta (Nr 2) KANWOD WIESŁAW TARCZYŃSKI WĘGLEW 218, 62-590 GOLINA

Uzyskała 62,46  punktów w ramach zastosowanego kryterium cena:100%.

Oferta (Nr 3) EL-SAN-BUD S.C. A. JASKUŁA I WSPÓLNICY UL.FABRYCZNA 27-29,55-220 JELCZ-LASKOWICE

Uzyskała 88,20 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena:100%.

Oferta (Nr 5) WODGAZ ARKADIUSZ KOSENTKA ALEKSANDRA MICHALSKA SP. JAWNA UL. PARTYZANTÓW 54A,45-802 OPOLE

Uzyskała 60,06  punktów w ramach zastosowanego kryterium cena:100%.

Oferta (Nr 6) PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE M. WAWRZYNIAK UL. GENERAŁA SIKORSKIEGO 41B,63-500 OSTRZESZÓW

Uzyskała 88,12 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena:100%.

Oferta (Nr 7) PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII WODNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA SP. Z O.O. UL. POŁUDNIOWA 1, 56-400 OLEŚNICA

Uzyskała 73,90 punktów w ramach zastosowanego kryterium cena:100%.

 

 

 

Termin podpisania umowy zostanie uzgodniony z wyłonionym Wykonawcą
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszej informacji  o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 Dziękujemy Wykonawcom za złożone w niniejszym postępowaniu oferty.

 

                                                                         Wójt Gminy Wilków

                                                                           mgr Bogdan Zdyb

 

Do wiadomości :

1.  Strona Internetowa Urzędu Gminy w Wilkowie.

2.  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Wilkowie

3.  Wykonawcy , którzy złożyli oferty( art.92, ust 1 wyżej cytowanej ustawy ).

4.  aa 

 

 

 

 

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności