GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: środa, 08-12-2021
Imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza

Zawiadomienie - XXIV sesja Rady Gminy w Wilkowie - 25 kwietnia 2013 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
zwołuję XXIV sesję Rady Gminy w Wilkowie
na dzień 25 kwietnia  2013 r. (czwartek) o godz. 1300
Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16.

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.   Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

3.   Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania uchwał
      Rady Gminy.

4.   Interpelacje radnych.

5.   Sprawozdanie z działalności bibliotek, Domu Kultury i świetlic wiejskich za rok 2012.

6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie
   w 2012 roku.

7.   Sprawozdanie  z realizacji  programu  współpracy  z organizacjami pozarządowymi i innymi  

       podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2012 rok.

8.   Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Wilków.

9.   Podjęcie uchwał w sprawie:

1)       o zmianie uchwały Nr XXI/156/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2013 rok,

2)      o zmianie uchwały Nr XXI/155/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012r. 
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,

3)      zawarcia porozumienia dotyczącego organizacji doskonalenia zawodowego
i   doradztwa metodycznego dla  nauczycieli,

4)      o zmianie uchwały Nr XXIII/183/13 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

10.   Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 4 interpelacje radnych.

  11.   Zapytania i wolne wnioski.

  12.   Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.

  13.   Zamknięcie obrad XXIV sesji Rady Gminy.

                                                                                               

 

                                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                 Wiesław Kowalczyk

                                        

 

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności