Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: poniedziałek, 27-06-2022
Imieniny: Cypriana, Emanueli, Władysława

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - "Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków"

 

rozmiar: 10,25 KB 
pobrań: 0 
data: 2013-05-10 10:00:14 
opis:

 

GKR.271.2.2013r.                                                                                                   Wilków, 09.05.2013r.

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

(art. 95 ust.1 oraz art. 139 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn.zm).

         Nazwa i adres Zamawiającego

        Zamawiającym jest Gmina Wilków , w imieniu której występuje
        Wójt Gminy Pan mgr Bogdan Zdyb
        ul. Wrocławska 11
        46-113 Wilków

              Wójt Gminy Wilków informuje, że w dniu 09.05.2013 r. zawarto umowę
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „
Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków” (ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w BZP Nr 46309 - 2013 dnia 27.03.2013 r.) pomiędzy:
Gminą Wilków a KONSORCJUM FIRM:
ENERGY INVESTORS GROUP S.A.

UL. WIEJSKA 12, 00-490 WARSZAWA
ENERGY INVESTORS SP. Z O.O.
AL.SUCHA NR 8/IV P.,00- 582 WARSZAWA

Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę zgodną z wszystkimi wymogami postawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Ogłoszeniu , otrzymał maksymalną ilość punktów 100.
Przetarg nieograniczony odbył się dnia 11.04.2013 r.

Cena wybranej oferty brutto:                         6 168 282,36.
Oferta z najniższą ceną brutto:                     6 168 282,36.
Oferta z najwyższą ceną brutto:                 14 760 000,00.

 

 

 

Wójt Gminy Wilków
mgr Bogdan Zdyb

 

 

 

 

Projekt i realizacja: © 2011-2022 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności