GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: niedziela, 24-10-2021
Imieniny: Arety, Marty, Marcina

Po wielu latach - Budowa kanalizacji w Gminie Wilków

PO WIELU LATACH

bip_wilko_5100_4786_130510094731.jpeg

Wymogi Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska dotyczące wszystkich państw członkowskich mają na celu ochronę planety przed zanieczyszczeniami. Dzięki unijnym dotacjom w ciągu kilku lat można zrobić to, co bez nich zajęłoby lat kilkadziesiąt.


Wójt Gminy Wilków w trosce o środowisko i podnoszenie standardów życia mieszkańców jednocześnie w ramach możliwości finansowych gminy oraz pozyskiwanych funduszy z Unii Europejskiej stara się czynnie uczestniczyć w ochronie ekosystemu warunków bytowych mieszkańców gminy, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej miejscowości Wilków. Rozpoczynające się już wkrótce  prace ziemne na budowę kanalizacji w miejscowościach: Jakubowice i Idzikowice  są  ogromnym  krokiem cywilizacyjnym naszej małej Ojczyzny podnoszącym standardy życia mieszkańców Gminy Wilków, jak również zwiększających atrakcyjność i wartość gruntów na tym terenie a także możliwość pozyskiwania inwestorów     a co za tym idzie utworzenia nowych miejsc pracy. Na pewno nie obejdzie się utrudnień podczas wykonywania prac ziemnych, ale wejdziemy wreszcie w XXI wiek.

           

        W związku z tym w dniu 9 maja w Urzędzie Gminy  w Wilkowie nastąpiło podpisanie umowy na zadanie inwestycyjne pn:. „Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilków” pomiędzy Gminą Wilków, reprezentowaną przez Bogdana Zdyba Wójta Gminy Wilków, a konsorcjum  firm: ENERGY INVESTORS GROUP S.A. i ENERGY INVESTORS SP. Z O.O. reprezentowaną przez Małgorzatę Suchecką w obecności Skarbnik Gminy Wilków Teresy Żółtaszek .

Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy na budowę kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Wilków został rozstrzygnięty 11 kwietnia 2013, Spośród złożonych  7 ofert komisja przetargowa wybrała ofertę konsorcjum firmy wyżej wymienionych. Wartość wynagrodzenia wykonawcy zgodnie z przeprowadzonym przetargiem ustalona została na kwotę ok. 6,2 miliona złotych.

Po wielu latach oczekiwania doczekaliśmy się - jesteśmy już o krok od konkretnych działań  w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla naszego Wilkowa. – powiedział Zbigniew Reczuch Sołtys Wilkowa.

 

                                        Magdalena Ślimak

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności