GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: sobota, 23-10-2021
Imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna

Zawiadomienie - XXVI sesja Rady Gminy w Wilkowie - 27 czerwca 2013r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
zwołuję XXVI sesję Rady Gminy w Wilkowie
na dzień 27 czerwca 2013 r. (czwartek) o godz. 1300.
Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16.

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

3.      Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Wilków oraz z wykonania uchwał Rady Gminy.

4.      Interpelacje radnych.

5.      Podjęcie uchwał w sprawie:

1)      o  zmianie uchwały Nr XXI/156/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2013 rok,

2)     o zmianie uchwały Nr XXI/155/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012r.  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

6.      Odpowiedzi na zgłoszone w pkt. 4 interpelacje radnych.

7.      Zapytania i wolne wnioski.

8.     Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.

9.      Zamknięcie obrad  XXVI sesji Rady Gminy.

                    

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                 Wiesław Kowalczyk

 

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności