GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: środa, 08-12-2021
Imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza

Zapytanie Ofertowe - Parafia Rzymsko Katolicka P.W. Oczyszczenia NMP w Bukowiu

Bukowie 07.06.2011r.,

 


Parafia Rzymsko Katolicka

P.W. Oczyszczenia NMP w Bukowiu

Bukowie, ul. Klonowa 3

46-100 Namysłów

 

Szanowni Państwo!                                                                                           

     Zwracam się do Państwa z zaproszeniem do złożenia oferty na realizację zadania pn. „Poprawa wizerunku wsi - Zagospodarowanie centralnego placu we wsi wokół kościoła Piotra i Pawła w Pągowie ”.  

 Miejsca wykonania zadania

Pągów, ul. Główna 28

46-113 Wilków

dz. nr 123/2 obręb Pągów

woj. Opolskie, powiat Namysłowski

   

Warunki złożenia ofert:

·         oferty mogą składać podmioty zarejestrowane w ewidencji działalności gospodarczej, mogące wystawić faktury VAT

·         oferty mogą składać podmioty posiadające doświadczenie przy pracy przy zabytkach i jego otoczeniu

·         Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy [sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (DZ. U. Nr 130 poz. 1389)]

 

Termin i miejsce złożenia oferty

Oferty należy składać na adres: Ks. Andrzej Stefanów, Parafia Rzymsko Katolicka P.W. Oczyszczenia NMP w Bukowiu, ul. Klonowa 3, 46-100 Namysłów w terminie do dnia 30.06.2011r. z dopiskiem „Poprawa wizerunku wsi-Zagospodarowanie centralnego placu we wsi wokół kościoła Piotra i Pawła w Pągowie ”.   

 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która ma najniższą cenę.

Podpisanie umowy z wybranym oferentem na realizację zadania jest uzależnione od akceptacji lub tez odrzuceniu  Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. W razie Pytań dotyczących realizacji inwestycji prosimy o kontakt z Panem Kazimierzem Olchową tel. 795 538 676.

 

 

Załączniki                                                    

1.    przedmiar robót

                                                                                                           Z poważaniem

                                                                                                       Ks. Andrzej Stefanów

 

Załaczniki:


JPEGzałącznik.jpeg

Projekt i realizacja: © 2011-2021 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności