GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: piątek, 21-06-2024
Imieniny: Alicji, Alojzego, Rudolfa

Historia Gminy

Gmina Wilków położona jest na terenie  województwa opolskiego i powstała w obecnych  granicach  po ostatniej  reformie administracyjnej  kraju  w  roku  1973. Gmina stanowi część  historycznej Ziemi Namysłowskiej i znajduje się w  jej  północno -  zachodnim  rejonie.

Ziemia Namysłowska wchodziła w skład państwa Piastów od II połowy X wieku (około 990 r.) jako część składowa plemiennej dzielnicy śląskiej.

W roku 1138 wskutek podziału terytorialnego państwa Piastów zgodnie z zasadą Ziemia Namysłowska znalazła się w granicach samodzielnego księstwa śląskiego pod seniorem polskich książąt,  synem Bolesława Krzywoustego księciem Władysławem zwanym w historii Wygnańcem.

W roku 1248 księstwo śląskie zostało znów podzielone i Ziemia Namysłowska weszła w skład księstwa wrocławskiego.

W roku 1294 książe wrocławski Henruk V Gruby musiał oddać wschodnią część swego księstwa położoną po prawej stronie Odry, księciu głogowskiemu Henrykowi III łącznie z  Namysłowem  i  okolicą.

Po śmierci Henryka III dzielnica głogowska została podzielona między spadkobierców i w roku 1312 Namysłów z okręgiem przypadł Konradowi i Bolkowi. Książe Konrad od 1312 r. przybrał  tytuł  księcia  śląskiego  i  pana na Namyslowie.

W   1321r.  po  śmierci  brata  Bolka  Konrad otrzymał Oleśnicę i przybrał tytuł księcia Śląskiego i pana na Oleśnicy i Namysłowie dając początek  oleśnickiej  linii  Piastów Śląskich.

W roku 1323 po przegranej wojnie z królem Polski Władysławem Łokietkiem, Konrad musiał oddać na rzecz Bolesława Legnickiego Namysłów i Kluczbork utrzymując się przy Olesnicy.

W roku 1329 książe Bolesław Legnicki złożył hołd królowi czeskiemu i na mocy postanowienia układu trenczyńskiego z roku 1335 Namysłów z okręgiem znalazł się pod panowaniem czeskim. Po krótkim zastawie u króla Kazimierza Wielkiego w latach 1341 - 1348 został Namysłów wykupiony przez króla czeskiego i włączony do księstwa wrocławskiego w roku 1359.

W roku 1492 zmarł ostatni Piast linii oleśnickiej Konrad Biały i księstwo otrzymali czescy książęta.

W roku 1526 Śląsk znalazł się w ramach monarchii habsburskiej.

W roku 1741 Prusy wcieliły siłą Śląsk w skład swego państwa. Rozpoczął się okres systematycznej germanizacji polskiej ludności zamieszkującej okolice Namysłowa. Mimo bezwzględnej walki z polskością, upadku państwa polskiego w roku 1795, Polska ludność wiejska przetrwała na tej ziemi aż do wyzwolenia w lutym 1945 roku przez Armię Czerwoną.

Jak podają materiały źródłowe z XVIII i XIX w. zachodnia granica narzecza śląskiego w b. powiecie namysłowskim przebiegała na zachód od Głuszyny, Woskowic M., przez Bukowę Sląską, Strzelce, na zachód od Siemysłowa, Dąbrowy, Świerczowa, Miejsca i Bielic czyli bardzo blisko wschodniej granicy gminy Wilków.
Warto wspomnieć, że powstanie kościuszkowskie w roku 1794 znalazło oddźwięk w byłym powiecie namysłowskim w postaci kolportażu odezw powstańczych.

Postanowieniem traktatu wersalskiego w marcu 1921 roku odbył się plebiscyt na terenie Śląska, obejmując część gminy Domaszowice w sprawie przyłączenia części Śląska do Polski. Nie obejmował on obecnej gminy Wilków. Plebiscyt został przegrany przez ludność polską i czekała ona do wyzwolenia w roku 1945.

Opracowano
na podstawie "Kroniki Gminy Wilków"
R. Majcher Wrocław, 1977r

Historia sołectw Gminy Wilków:
Bukowie z przysiółkiem Chrząstów
Dębnik
Idzikowice
Jakubowice
Krzyków
Lubska
Młokicie
Pągów z przysiółkiem Pągówek
Pielgrzymowice
Pszeniczna
Wilków z przysiółkiem Wilkówek (Barski Dwór)
Wojciechów

Projekt i realizacja: © 2011-2024 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności