GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: środa, 29-05-2024
Imieniny: Benity, Maksymiliana, Teodozji

Namysłowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych

Namysłowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych
ul. Łączańska 11
46-100 Namysłów
tel./fax. (077) 410-52-61
e-mail:

Namysłowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem jednostek samorządu terytorialnego, osób prawnych i fizycznych działających na rzcecz poprawy warunków społeczno-ekonomicznych mieszkańców Powiatu Namysłowskiego. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Namysłów.

Celem Stowarzyszenia jest:

 • pobudzanie aktywności społeczno - gospodarczej społeczności lokalnych;
 • integrowanie i wspieranie działań na rzecz opracowania i realizacji strategii rozwoju;
 • opracowywanie i wdrażanie instrumentów i rozwiązań na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego, w szczególności w celu ograniczenia bezrobocia;
 • inicjowanie kontaktów gospodarczych i społecznych z partnerami krajowymi i zagranicznymi;
 • aktywizacja zawodowa mieszkańców, w szczególności osób niepełnosprawnych;
 • współpraca z organizacjami, instytucjami i podmiotami gospodarczymi w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy;
 • popieranie rozwoju terenów wiejskich;
 • udzielanie porad obywatelskich i budowanie poprawnych relacji społecznych;
 • promocja powiatu namysłowskiego jako atrakcyjnego turystycznie;
 • inicjowanie i wspieranie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej;
 • zapewnienie dostępu do lokalnej informacji turystycznej.


Władzami Stowarzyszenia są:
Walne Zebranie Członków
Zarząd Stowarzyszenia
Komisja Rewizyjna


Gmina Wilków przynależy do Stowarzyszenia od 28.06.1999r. (w załączeniu uchwała Rady Gminy).

 

Uchwała Nr X/53/99 z dnia 28 czerwca 1999 r.
w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia

Uchwała Nr XVIII/135/12 z dnia 27 września 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia uchwały Walnego Zebrania Członków Namysłowskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych 
Projekt i realizacja: © 2011-2024 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności