GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: piątek, 21-06-2024
Imieniny: Alicji, Alojzego, Rudolfa

Infrastruktura

Telekomunikacja
Gmina jest w 100% stelefonizowana. Gminę w zakresie telekomunikacji obsługuje centrala telefoniczna w Wojciechowie oraz w Namysłowie. Do centrali w Wojciechowie podłączone są wsie: Wilków, Bukowie, Dębnik, Lubska, Młokicie, Pielgrzymowice i Wojciechów. Jej pojemność wynosi 500 numerów. Pozostałe miejscowości (Idzikowice, Jakubowice, Krzyków, Pągów, Pszeniczna) podłączone są do centrali w Namysłowie.

Sieć elektryczna
Na terenie gminy wilków zgodnie z założeniami planu regionalnego województwa opolskiego przewiduje się adaptację jednotorowej linii 400 kV relacji Mikołowa - Joachinów wraz z dwutorowym dowiązaniem stacji systemowej 4000/110 kV Dobrzeń. Obecnie gmina Wilków korzysta z istniejącego systemu energetycznego 15 kV, dla którego przewiduje się rozbudowę ze względu na zapotrzebowanie mocy szczytowej. Odbiorcy zasilani będą podstawowo ze stacji 110/15 kV GPZ Namysłów za pomocą stacji transformatorowych 15/04 kV. Przewiduje się adaptację z wyjątkiem stacji "Wilków SKR" istniejących obiektów z możliwością remontów i modernizacji wraz z wymianą transformatorów. Lokalizację nowych obiektów przewiduje się w rejonie wsi Wilków, Bukowie, Wojciechów, Pszeniczna, Pągów.

Sieć wodno-kanalizacyjna
Gmina jest w 100% zwodociągowana. Zaopatrzenie w wodę w gminie Wilków odbywa się za pośrednictwem wodociągu grupowego "Jakubowice", który obejmuje swym zasięgiem sołectwa: Jakubowice, Idzikowice, Krzyków, Pągów, Pszeniczna, Wilków, Bukowie, Wojciechów, Młokicie, Pielgrzymowice. Wsie Dębnik, Lubska obsługiwane są przez wodociąg gminy Namysłów.
Długość sieci wodociągowej wynosi 59,0 km. Do sieci tej przyłączonych jest ok. 894 gospodarstw.
Ujęcie wodne stacji wodociągowej w Jakubowicach:
- Wilków, Barski Dwór, Jakubowice, Idzikowice, Krzyków, Pągów, Bukowie, Pielgrzymowice, Młokicie.
Ujęcie wodne stacji wodociągowej w Namysłowie:
- Dębnik, Lubska.

Miejscowość Krzyków, Wilków, Jakubowice, Idzikowice posiada zbiorczą sieć sanitarno-kanalizacyjną. W pozostałych miejscowościach ścieki gromadzone są w zbiornikach wybieralnych (szambach) i wywożone systemem zbiorowym do oczyszczalni ścieków w Namysłowie.
Długość sieci sanitarno-kanalizacyjnej wynosi 25,94 km  do sieci tej przyłączonych jest ok. 350 gospodarstw.

Drogi
Gmina Wilków posiada połączenia drogowe z ośrodkami powiatowymi województwa opolskiego, mianowicie z Namysłowem, Kluczborkiem, a także z ośrodkiem wojewódzkim: Opolem przez Namysłów, Pokój, Kup oraz ze stolicą województwa dolnośląskiego - Wrocławiem przez Bierutów, Oleśnicę.
Układ komunikacyjny gminy Wilków powiązany jest głównie z układem komunikacyjnym drogi wojewódzkiej nr 451 oraz z 11 ciągami dróg powiatowych:

27 - 103 Namysłów granica woj. opolskiego (Syców)
27 - 110 Krzyków
27 - 118 Bierutów - Idzikowice
27 - 119 Bierutów - Wabienice
27 - 120 Pągów - Bierutów
27 - 121 Pągów - Wojciechów
27 - 122 Wojciechów
27 - 123 Wojciechów - Wilkówek
27 - 124 Wilków - Jakubowice
27 - 125 Pielgrzymowice - Namysłów
27 - 126 Krasowice do drogi 27 - 101

Na terenie Gminy Wilków znajduje się 7 ciągów dróg gminnych oraz liczne ciągi dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Długość dróg (w km):
- Dojazdowe do gruntów rolnych - 225
- Gminne - 12,7
- Powiatowe - 59,0
- Wojewódzkie - 8,7

Wszystkie wsie na terenie gminy obsługiwane są przez autobusy PKS Namysłów.

Sieć gazowa
Gmina Wilków nie jest zaopatrzona w gaz przewodowy, ponieważ nie posiada sprzyjających warunków do rozwoju gazownictwa przewodowego. Przyczyną tego jest brak przebiegających gazociągów wysokiego lub średniego ciśnienia na terenie gminy. Najbliższy gazociąg wysokiego ciśnienia oddalony jest od gminy o ok. 5 km. Większość mieszkańców korzysta z gazyfikacji bezprzewodowej - gazu płynnego propan - butan.

Projekt i realizacja: © 2011-2024 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności