GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: środa, 22-05-2024
Imieniny: Emila, Neleny, Romy

NASTĘPNE MIEJSCOWOŚCI CZEKAJĄ - OTWARCIE KANALIZACJI W KRZYKOWIE

NASTĘPNE MIEJSCOWOŚCI CZEKAJĄ
 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Krzykowie była pierwszą tego typu inwestycją w Gminie Wilków. Inwestycja została wykonana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Działanie : podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Zadanie kosztowało ok. 1 700 000 zł, a korzystać będzie z niego ponad 270 mieszkańców Krzykowa.

PA213229.jpeg21 października w obecności mieszkańców Krzykowa i Radnych Gminy Wilków, Wójt Gminy Wilków- Bogdan Zdyb dokonał uroczystego otwarcia krzykowskiej kanalizacji, wykonana inwestycję poświęcił proboszcz parafii p.w. św. Michała Archanioła w Michalicach, ks. Grzegorz Laszczyński.Nowo oddana sieć to ok. 5 km przewodów kanalizacyjnych, 2 przepompownie, które to tłoczą ścieki wprost do namysłowskiej oczyszczalni. Inwestycję wykonał namysłowski „EKOWOD” . Inwestycja ta została wykonana z udziałem środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania – „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło ok. 1 mln zł, pozostała kwota została sfinansowana ze środków własnych Gminy Wilków.

-          Krzyków jest pierwszą miejscowością, którą udało nam się skanalizować w Gminie Wilków. W ciągu najbliższych 2 lat postaramy się skanalizować następne 3 miejscowości: Wilków, Idzikowice, Jakubowice. Lecz nie świętowalibyśmy dziś zakończenia tej inwestycji, gdyby nie ciężka praca i zaangażowanie w nią gminnych urzędników, pracowników Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych – EKOWOD Sp. zo.o. jak również Kierownika Wydziału Dróg Powiatowych w Starostwie Powiatowym w Namysłowie- Krzysztofa Holineja oraz mieszkańców Krzykowa.            - powiedział Wójt Gminy Wilków Bogdan Zdyb.

 

PA213227.jpegPrzy okazji kanalizacji w Krzykowie została wykonana przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na kwotę blisko 180 000 zł , prace te zostały wykonane przez firmę „MARPOL” z Byczyny, a zostały sfinansowane z budżetu województwa opolskiego w kwocie 55.700 zł z pozostałe środków dołożyła Gmina Wilków. Dodatkowo z własnych środków Gmina wykonała odwodnienie drogi, poprzez wykonanie tzw. „drenażu francuskiego” wraz z udrożnieniem i konserwacją rowu przebiegającego wzdłuż remontowanej drogi. Łączny koszt tej inwestycji to blisko 208 000 zł.

---Ponadto za kwotę 28 000 zł wykonaliśmy dodatkowe udrożnienie rowu z częściową wymianą rur betonowych. Inwestycja w znacznym stopniu usprawniła odprowadzanie wód opadowych co zabezpieczy mieszkańców Krzykowa przed lokalnymi podtopieniami.

---dodał Kazimierz OlchawaKierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej z Urzędu Gminy w Wilkowie.

 
 
Mariusz Jabłoński
Projekt i realizacja: © 2011-2024 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności