GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: poniedziałek, 20-05-2024
Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Krystyny

TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W IDZIKOWICACH ZAKOŃCZONA - 28 LISTOPADA 2011r.

TERMOMODERNIZACJA ZAKOŃCZONA

 PICT2302.jpeg

 

IMG_9506.jpeg28 listopada br. odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi wieńczące zakończenie prac remontowych w Szkole Podstawowej w Idzikowicach. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał Bogdan Zdyb - Wójt Gminy Wilków wraz z Krystyną Sochalską - Dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Idzikowicach, Grzegorzem Hubickim Wiceprzewodniczącym Rady Gminy w Wilkowie, Marią Staniec  Sołtysem Wsi Idzikowice, Lidią i Antonim Berskim - wykonawcami Inwestycji oraz księdzem Tomaszem Broszko Proboszczem parafii p. w. św. Jana Chrzciciela w Smogorzowie. W uroczystym otwarciu szkoły wzięli również udział przedstawiciele rodziców, uczniowie i personel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Idzikowicach,  jak również zaproszeni goście.

 

DSC07355.jpeg W lutym 2010 roku Gmina Wilków złożyła wniosek pn. „Budowa kotłowni wraz z termomodernizacją budynku Szkoły w Idzikowicach” w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.Złożony wniosek w kwietniu 2010 roku został pozytywnie oceniony, a początkiem sierpnia Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego powiadomił Gminę Wilków, iż projekt został przyjęty. Dnia 16 sierpnia 2010 nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w formie refundacji Projektu w ramach Osi priorytetowej RPOP.04.00.00 Ochrona środowiska, Działania RPOP.04.03.00 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii na kwotę dofinansowania projektu 810 214,98 zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu, została wyłoniona firma Zakład Usługowo – Handlowy REM-KĘPNO Sp. z o.o. i juz w listopadzie 2010 roku został zakończony pierwszy etap projektu, w ramach którego wykonano zadania związane z budową kotłowni (zamontowano dwa kotły, zaadaptowano oddzielne pomieszczenie na olej opałowy). Po zakończeniu pierwszego etapu został ogłoszony przetarg na termomodernizację budynku szkoły, który to wygrała firma TOL-BUD Usługi Ogólnobudowlane zDSC07369.jpeg Ostrzeszowa. Drugi etap  obejmował wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu z wymianą pokrycia. Prace w ramach drugiego etapu zakończono w sierpniu 2011 roku. Dzięki wykonanym pracom poprawiła się jakość powietrza, zwiększyła się efektywność energetyczna infrastruktury publicznej, nastąpiło ograniczenie emisji pyłów i gazów do atmosfery, została zmieniona główna technologia wytwarzania ciepła z węglowej na olejową, która jest bardziej przyjazna dla środowiska, nastąpiła racjonalizacja gospodarki cieplnej również dzięki zmniejszeniu strat ciepła na etapie jego wytwarzania oraz przesyłu. 

PICT2299.jpeg

Oprócz prac zawartych we wniosku unijnym Gmina Wilków z własnych środków za kwotę blisko 200 tys. zł wyremontowała w szkole sanitariaty, zainstalowała monitoring oraz wymieniła oświetlenie.

Projekt i realizacja: © 2011-2024 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności