GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: poniedziałek, 20-05-2024
Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Krystyny

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych

WÓJT GMINY WILKÓW                                                                                                 

 

   

 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków
dla lokalizacji elektrowni wiatrowych

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Wilkowie uchwały Nr XIV/78/08 z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków dla lokalizacji elektrowni wiatrowych, obejmującej obszar w obrębach geodezyjnych Pszeniczna, Pągów, Bukowie i Wojciechów.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowie,
ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków, w terminie do dnia 24.09.2008r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy Wilków

Zygmunt Szulakowski

Projekt i realizacja: © 2011-2024 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności