GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: wtorek, 25-06-2024
Imieniny: Łucji, Witolda, Wilhelma

W Y K A Z - Nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wilków przeznaczonych do dzierżawy - Wojciechów

Załącznik
do zarządzenia Nr ORG. 0151-150/08
Wójta Gminy Wilków
z dnia  20 listopada 2008 r.

 

 

 

 

W Y K A Z

 

 Nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wilków przeznaczonych do dzierżawy

 

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087 i Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 59, poz. 369) – Wójt Gminy Wilków podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

 

 

Położenie nieruchomości

Wojciechów

Numer działki/Powierzchnia w ha

230/2

184

BzI-0,4700

PsIII-0,7200

Właściciel/księga wieczysta

Gmina Wilków

15114

Przeznaczenie

Teren zabudowy mieszkaniowej użytkowany rolniczo

Wysokość czynszu równowartość

0,7050 q pszenicy

1,8000 q pszenicy

Forma przekazania obiektu

Dzierżawa pod uprawy rolne bez prawa zabudowy

Istniejące obiekty

Użytki rolne – teren użytków zielonych

 

 

Czynsz liczony wg ceny pszenicy ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Dzierżawa nieruchomości nastąpi w drodze przetargu, który zostanie ogłoszony po terminie ogłoszenia niniejszego wykazu.

Wykaz zostaje ogłoszony na okres 21 dni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. od dnia 20.11.2008 r. do 11.12.2008 r.

Ustala się termin 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. od dnia  20.11.2008 r. do 01.01.2009 r. na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje   pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wilkowie, wejście B, pokój nr 3, tel. 077 4195514.

Ww. wykaz  zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilkowie, w sołectwach,  w Internecie oraz w Gminnym Informatorze.

 

 

Wilków, dnia 20.11.2008 r.

Projekt i realizacja: © 2011-2024 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności