GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: środa, 22-05-2024
Imieniny: Emila, Neleny, Romy

Zawiadomienie - XII sesja Rady Gminy w Wilkowie 30.01.2020 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XII sesję Rady Gminy w Wilkowie
na dzień 30 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz. 1100
Sesja odbędzie się w Domu Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 3. Składanie interpelacji  i zapytań radnych w formie pisemnej.
 4. Sprawozdanie Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie za 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XI.74.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30  grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilków na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Namysłów w sprawie zasad finansowania w 2020 roku opieki zapewnianej w żłobkach dzieciom z terenu Gminy Wilków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XI.78.2019 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz
  specjalności i formy kształcenia nauczycieli w roku 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2020-2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonych w Wilkowie stanowiących własność Gminy Wilków.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 15. Wolne wnioski i pytania.
 16. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Wilkowie.
 17. Zamknięcie obrad XII sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy w Wilkowie
Grzegorz Hubicki

Projekt i realizacja: © 2011-2024 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności