GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: sobota, 15-06-2024
Imieniny: Jolanty, Lotara, Wita

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- Zamówienia dodatkowe -Budowa kotłowni wraz z termomodernizacją budynku Szkoły w Idzikowicach. II Termomodernizacja

 

Gmina Wilków                                                                             Wilków , 20.07.2011r.

ul. Wrocławska 11

46-113 Wilków

Nr sprawy : GKR.341-8/10/11

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

(art. 95 ust.1 oraz art. 139 ust.3 i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn.zm).

 

     Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiającym jest Gmina Wilków , w imieniu której występuje  Wójt Gminy Pan mgr Bogdan Zdyb

ul. Wrocławska 11
46-113 Wilków
http: www.wilkow.pl
e-mail: ug@wilkow.pl
 

      Wójt Gminy Wilków   informuje, że w dniu 20.07.2011 r. zawarto umowę o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki (zamówienia dodatkowe) na Budowę kotłowni wraz z termomodernizacją budynku Szkoły w Idzikowicach

II Termomodernizacja, pomiędzy: Gminą Wilków a Firmą TOL-BUD Lidia Berska Usługi Ogólnobudowlane ul.Kościuszki 33, 63-500 Ostrzeszów.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:

 Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 Uzasadnienia wyboru trybu

 Zamówienie ma charakter zamówienia dodatkowego w stosunku do udzielonego wcześniej zamówienia podstawowego, - wartość zamówienia dodatkowego nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego, - zamówienie podstawowe jest w trakcie realizacji, a zamówienie dodatkowe jest niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia, - zamówienie będzie udzielone dotychczasowemu wykonawcy z przyczyn technicznych jak i gospodarczych. Z uwagi na spełnienie powyższych przesłanek, można udzielić zamówienia z wolnej ręki w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 5 a ustawy Pzp - po negocjacjach z dotychczasowym wykonawcą.

 
Szacunkowa wartość zamówienia netto:  31 977,97     
Cena wybranej oferty brutto:                     37 674,05
Oferta z najniższą ceną brutto:                  37 674,05
Oferta z najwyższą ceną brutto:                37 674,05

                                                                         

 
 
 

Wójt Gminy Wilków

mgr Bogdan Zdyb

Projekt i realizacja: © 2011-2024 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności