Informacje dla uchodźców z Ukrainy dostępne są w menu POMOC UKRAINIE   |   Information for refugees from Ukraine is available in the HELP UKRAINE menu

GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: środa, 07-06-2023
Imieniny: Ariadny, Jarosława, Roberta

UROCZYSTE OTWARCIE REMIZY STRAŻACKIEJ OSP W WILKOWIE - 16 sierpnia 2009r.

Uroczyste otwarcie remizy strażackiej OSP w Wilkowie po modernizacji oraz zakupu nowego samochodu pożarniczego.

PICT0128 (Large).jpeg

W dniu 16 sierpnia o godz. 14.00 w Kościele Parafialnym w Wilkowie p.w. św. Mikołaja odbyła się msza św. w intencji strażaków. Mszę celebrował ksiądz Marek Górdziałek, który powitał wszystkich przybyłych gości i wygłosił homilię. Po uroczystej mszy strażacy z Wilkowa i Bukowia, zaproszone poczty sztandarowe oraz zgromadzeni goście, w asyście orkiestry defiladowej,  przemaszerowali pod budynek  remizy w Wilkowie.

Uroczystościom przewodniczył starszy kapitan Radosław Kilan oraz v-ce prezes OSP w Wilkowie Wiesław Kwiecień, który czuwał nad porządkiem przebiegu uroczystości.

Po uroczystym podniesieniu flagi państwowej zabrał głos Wójt Gminy Wilków  pan Zygmunt Szulakowski, który powitał przybyłych gości tj.: Dh. Wiceprezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP Teresę Tiszbierek, v-ce Starostę Powiatu Namysłowskiego Sławomira Hinborcha, Wójta Gminy Pokój Barbarę Zając, Wójta Gminy Świerczów Andrzeja Gosławskiego, Wójta Gminy Domaszowice Zenona Kotarskiego, członka Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Opolu, a zarazem Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego związku OSP RP w Namysłowie Dh. Henryka Serugę, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie brygadiera Krzysztofa Gacka, byłego Prezesa Zarządu Gminnego OSP, byłego Wójta – Andrzeja Spóra, brygadierów w stanie spoczynku, naszych byłych Wilkowian, Jana Boćwińskiego i Czesława Maszkowskiego, radnych  oraz sołtysów, Prezesa Banku Spółdzielczego w Namysłowie Zdzisława Bąka oraz Dyrektora Oddziału Banku Spółdzielczego w Wilkowie Wojciecha Zająca oraz poczty sztandarowe OSP: Biestrzykowice, Głuszyna, Strzelce, Pokój, Bukowie i Wilków, poczet sztandarowy Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koła Nr 1 w Wilkowie, Księdza Proboszcza Marka Górdziałka i Księdza Proboszcza Andrzeja Stefanów oraz Księdza Proboszcza Krzysztofa Szczecińskiego.

W dalszej części przemówienia została przybliżona historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie.

OSP w Wilkowie powstało w 1946r., a za dwa lata obchodzić będzie 65-lecie istnienia. Wójt podkreślił z dumą, iż jednym ze współzałożycieli oraz pierwszym komendantem był Ignacy Szulakowski. Tworzące się OSP skupiało wokół siebie wielu znanych Druhów, współzałożycieli OSP takich jak: Stefan Kilan, Stanisław Guzik, Józef Nowiński, Bronisław Reczuch, Bronisław Worytko, Bronisław Paduch, Kazimierz Żelazowski, Stanisław Sobolewski, Feliks Nieśpiałowski, Kazimierz Kuchna, Roman Łambucki i wielu innych.

Zostali również wspomniani długoletni i zasłużeni strażacy: Mieczysław Praski, Marian Bryła, Józef Mętel, Zbigniew Kuchno i inni, którzy już odeszli a dzięki którym pozostał trwały i solidny fundament pozwalający na kierowanie dziś jednostką przez młodych, czerpiąc wzory z bogatych doświadczeń naszych ojców. Obecnie w OSP zrzeszonych jest 54 członków, 2 drużyny seniorów, drużyna chłopców do 16 roku życia oraz młodzieżowa drużyna harcerska, dla której corocznie organizuje się ciekawe wycieczki m.in. do Muzeum Pożarnictwa.

Wójt w swoim wystąpieniu podkreślił również, że bezpieczeństwu i ochronie przeciwpożarowej nadaje się wysoką rangę, uznając tę dziedzinę w funkcjonowaniu gminy, jako jedną z najważniejszych. Przykładem tego może być oddana rok temu, rozbudowana remiza w Bukowiu wraz z zakupionymi dwoma samochodami. Obecnie natomiast, przekazany został Wilkowskim strażakom piękny obiekt remizy
z  pięknym, nowoczesnym samochodem strażackim, wyposażonym w najnowszy sprzęt (wartość wykonanych prac wyniosła 365 tys. złotych).

Kończąc wystąpienie Wójt Gminy Wilków złożył podziękowanie  Komendantowi Brygadierowi Krzysztofowi Gackowi za dotrzymanie słowa i przekazane środki finansowe dla OSP Wilków stwierdzając, że wszystko co robimy dla jednostek OSP, umacniając ochronę przeciwpożarową służy Bogu na chwałę, a ludziom na pożytek.

W dalszej części uroczystości głos zabrała v-ce Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Dh. Teresa Tiszbierek, gratulując Panu Wójtowi rozbudowy  obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowiu i w Wilkowie, podkreślając fakt włączenia obu jednostek do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

 Zabierając głos, Brygadier Jan Boćwiński, przypomniał z dumą, iż wywodzi się z OSP w Wilkowie, gratulując jednocześnie Panu Wójtowi i wszystkim druhom strażakom tak pięknego obiektu i samochodu. Następnie przekazał na ręce Prezesa płaskorzeźbę św. Floriana.

 Drugi z Brygadierów w stanie spoczynku Czesław Maszkowski stwierdził, że swoją przygodę ze strażą rozpoczął w rodzimej jednostce OSP w Wilkowie
i przekazał wraz z życzeniami dla Pana Wójta i całej Braci Strażackiej przepiękny obraz przedstawiający Konną Straż Ogniową.

Następnym gościem, który zabrał głos był Brygadier Krzysztof Gacek Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie, który pogratulował nowo oddanego obiektu remizy wraz z zakupionym samochodem podkreślając, iż jednostki Gminy Wilków plasują się w czołówce Straży Pożarnej w powiecie namysłowskim.

V-ce starosta Sławomir Hinborch, życzył wszystkiego najlepszego strażakom
 i przekazał na ręce prezesa prezent, w postaci szelek wysokościowych.

W uroczystej wypowiedzi dowódca jednostki ratowniczo – gaśniczej, starszy kapitan Radosław Kilan wspomniał jednego ze współzałożycieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie, swojego dziadka Stefana Kilana. Życzył wszystkim dalszej harmonijnej współpracy, jako że jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie jest w krajowym systemie ratowniczo – gaśniczym, przekazał na ręce prezesa ufundowane nosze podbierakowe.

W dalszej części uroczystości kapelan ochotniczych straży pożarnych ksiądz Krzysztof Szczeciński poświęcił budynek remizy i nowy samochód. Przedstawiciele Straży i Gminy dokonali przecięcia wstęgi po czym oficjalnie uznano obiekt za otwarty. Klucze do samochodu Wójt Gminy przekazał na ręce prezesa OSP, który to następnie przekazał je kierowcy dh. Wojciechowi Szynalowi.

Podkreślając podniosłość uroczystości pan Wójt, Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP i Sekretarz Gminy dokonali wręczenia  okolicznościowych medali
z herbem gminy zasłużonym działaczom OSP Wilków tj.: Mieczysławowi Praskiemu, Marianowi Bryle, Zbigniewowi Kuchno, Józefowi Mętel, Zbigniewowi Łambuckiemu, Zygmuntowi Gubernatowi, Wiesławowi Kwiecień, Zbigniewowi Reczuch, Jerzemu Nowińskiemu.

Aby podziękować za zaangażowanie i wkład pracy niżej wymienieni druhowie otrzymali oficjalne podziękowania w formie listu gratulacyjnego: Kazimierz Kuchna, Kazimierz Gubernat, Piotr Mętel, Zygmunt Pniewski, Roman Grab i Jarosław Mętel.

W kolejnym punkcie uroczystości prezes OSP Zygmunt Gubernat oraz v-ce prezes Wiesław Kwiecień wręczyli okolicznościowe statuetki ufundowane przez zarząd OSP.

Wyróżnienie za włożony wkład i wysiłek przy rozbudowie budynku remizy otrzymali następujący druhowie: Makara Marcin, Szynal Wojciech, Szynal Andrzej, Kwiecień Jacek, Nowakowski Sylwester, Szulakowski Marcin, Szulakowski Piotr, Królikowski Mateusz, Styś Dawid, Grab Paweł.

Zbliżając się do końca uroczystości, v - ce prezes OSP w Wilkowie Wiesław Kwiecień, podziękował panu Wójtowi, panu Kierownikowi referatu, pani Sekretarz
i pani Skarbnik za bardzo duży wkład przy rozbudowie i modernizacji OSP
w Wilkowie, przekazując na ręce pana Wójta statuetkę Świętego Floriana i kwiaty dla uroczych pań.

 Słowa podziękowania usłyszeli również brygadier Krzysztof Gacek oraz  brygadier Henryk Seruga za przekazane środki finansowe, które to pozwoliły zakupić nowszy samochód oraz modernizację bram garażowych.

Symbolicznym bukietem kwiatów dh. Wiesław Kwiecień wraz z Prezesem podziękowali również paniom, które na co dzień uczestniczą w życiu Ochotniczej Straży Pożarnej tj.: Kuchno Krystyna, Gubernat Małgorzata, Reczuch Lucyna, Kwiecień Aneta, Mętel Katarzyna, Łuczek Mariola i Grab Iwona.

Po przyjęciu meldunku i wyrażeniu zgody na zakończenie uroczystości, przez panią v-ce prezes zarządu Głównego Związku OSP RP Teresę Tiszbierek, pododdziały zostały odprowadzone a następnie udano się na  zwiedzanie budynku remizy i samochodu strażackiego.

Uwieńczeniem uroczystego dnia był obiad w Domu Kultury w Wilkowie, na który zaproszono wszystkich przybyłych gości.

 
 

Opracował
Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej
mgr Wiesław Kwiecień

 

Zdjęcia z uroczystości:


Wielkie Otwarcie Remizy OSP w Wilkowie 2009

Projekt i realizacja: © 2011-2023 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności