GMINA WILKÓW Gmina Wilków
KALENDARIUM
Dziś jest: piątek, 21-06-2024
Imieniny: Alicji, Alojzego, Rudolfa

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do Namysłowa

Gmina Wilków                                                                             Wilków , 26.07.2011r.

ul. Wrocławska 11

46-113 Wilków

Nr sprawy : GKR.271.8.2011

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

(art. 95 ust.1 oraz art. 139 ust.3 i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn.zm).

 

     Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiającym jest Gmina Wilków , w imieniu której występuje  Wójt Gminy Pan mgr Bogdan Zdyb

ul. Wrocławska 11

46-113 Wilków

http: www.wilkow.pl

e-mail: ug@wilkow.pl

 

      Wójt Gminy Wilków   informuje, że w dniu 26.07.2011 r. zawarto umowę o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na Przewozy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wilków do Namysłowa , (ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w BZP Nr 186146-2011 z dnia 06.07.2011r.)pomiędzy: Gminą Wilków a Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Namysłowie Sp. z o.o. ul.Bohaterów Warszawy 29,  46-100 Namysłów.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę zgodną z wszystkimi wymogami postawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia   i Ogłoszeniu , otrzymał maksymalną ilość punktów 100.

Przetarg nieograniczony odbył się dnia 14.07.2011r.

Szacunkowa wartość zamówienia netto:  44 335,96        

Cena wybranej oferty brutto:                     45 924,00

Oferta z najniższą ceną brutto:                 45 924,00

Oferta z najwyższą ceną brutto:                46 576,95

 

                                                                         

 

 

Wójt Gminy Wilków

mgr Bogdan Zdyb

Projekt i realizacja: © 2011-2024 netkoncept.com - skycms Polityka prywatności Deklaracja dostępności